Kulturbyggene inviterer til dialogkonferanse for leverandører 10. desember

7. desember 2015

Nasjonalmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet arrangerer åpen dialogkonferanse for leverandører om grønn IKT 10. desember. Rambøll er med på å fasilitere denne konferansen som IKT-rådgiver (RIKT) for alle tre kulturbyggene.

Det foregår en historisk stor satsing på kulturbygg i Norge. De tre kulturbyggene representerer alene en investering på ca. 10 milliarder frem mot 2020, og de blir alle teknisk svært avanserte bygg med store og energikrevende IKT-installasjoner.

Lite grønt
Det har til nå vært relativt lite oppmerksomhet knyttet til miljøaspektene ved IKT i nybygg. Det ønsker de tre å gjøre noe med, og det i samarbeid med leverandørene.

– Vi ser ingen motsetningsforhold mellom grønn IKT, og kostnader og kvalitet. Tvert imot er vår holdning at grønn IKT kan gi bedre totaløkonomi, lengre levetid og ikke minst bedre løsninger for våre ansatte og vårt publikum, sier Jahn-Fredrik Sjøvik, IKT-sjef ved Nasjonalmuseet.

Høye miljømål
De tre ønsker å bruke høye miljømål som en motivasjon for IKT-leverandører til å skape fremtidsrettede og energieffektiviserende løsninger.

– Vi utfordrer oss selv til å sette høye mål, og utfordrer bransjen til å bli bedre. Kulturbyggene ønsker gjennom dialog med markedet å ha en grønn profil og samtidig bidra til utvikling av mer energieffektive IKT-systemer, sier Sigrun Vaage, Rambøll Norge, IKT-fagleder Nye Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet.

Dialogkonferanse for grønn gevinst
Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandører om hvordan kulturbyggene kan nå sine målsettinger knyttet til grønn IKT. På dialogkonferansen vil det bli informert om hensikt, behov og mål. Der vil det også bli orientert om hva de tre byggene vil inneholde av IKT, samt byggeprosjektenes framdrift. For å nå energieffektiviseringsmålet for nettverk, AV, multimedia, eID og navigasjon vil det være nødvendig at leverandørene samarbeider på tvers av de ulike teknologiene.

Dialogkonferansen avholdes i Næringslivets Hus. Påmelding her.

Satsingen skjer i samarbeid med FutureBuilt og Nasjonalt program for leverandørutvikling.
FutureBuilt ønsker å bruke resultatene fra disse forbildeprosjektene for å skape overføringsverdi til senere nasjonale og internasjonale prosjekter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites