Ta fremtiden på alvor

1. desember 2015
«Jeg tror ikke at Internett vil bli et viktig marked. Vi har derfor ingen umiddelbare planer om booking på Internett». Utsagnet kom fra salgsdirektør i SAS i 1996, og ble brukt for å vise hvor viktig det er å utvikle fremtidsscenarioer da Kristin Karlsrud Haugse innledet under Rambøll Management Consulting (RMC)s frokostseminar torsdag 19. november.

- Scenarioutvikling handler om å konstruere alternative bilder av fremtiden, basert på drivere og megatrender vi ser i dag. Ved å ha et forhold til hvordan virkeligheten kan se ut om 5, 10 eller 35 år, vil dere være bedre rustet til å legge merke til «early warnings», reagere raskt på endring og navigere i riktig retning, sa Karlsrud Haugse.

Tema for innledningen under frokostseminaret var «Hva er scenarioutvikling, og hvilken verdi vil det gi din organisasjon å jobbe med scenarier?» Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening innledet også, og forklarte hvordan RIF bruker scenarioutvikling i sitt strategiske arbeid.

Seminaret trakk et 40-talls mennesker, og tilbakemeldingene har vært svært gode i etterkant. Flere har meldt tilbake at de ønsker å diskutere denne metodikken nærmere med RMC.

- Å arbeide med scenarioutvikling er spesielt viktig for bedrifter innen samferdsel, infrastruktur, eiendom og bygg- og anlegg, altså bedrifter med tunge samfunnsoppdrag. Kommuner vil også ha svært god nytte av denne prosessen når politikere og innbyggere skal diskutere fremtidens kommunestruktur. For private bedrifter kan scenarier være et virkemiddel for vekststrategier, strategisk fornyelse og å muliggjøre, forutse og forberede endring. Metodikken hjelper organisasjoner å løfte blikket, sier Karlsrud Haugse.

Hvis bedriften ikke er forberedt på fremtiden, kan det føre galt av sted.

  • Kodak var i sin tid verdensledende på utvikling av film- og fotoutstyr, men hang ikke med i svingene da denne industrien ble digitalisert.
  • Energiselskapene som ikke så hvordan investering I fornybarenergi endret deres marked.
  • Mange kjente aktører Google, Apple, Nestlé og IKEA gjør god bruk av scenarier i sitt strategiarbeid og utarbeider beredskapsplaner for endring.

- Vi kan smile av utsagnet fra SAS-sjefen i dag, men på det tidspunktet var det ikke åpenbart at utviklingen skulle bli slik som det er blitt. Vi har massevis av eksempler på hvordan den gjeldende logikken i markedet kan endre seg totalt på kort tid. Bygg- og anleggsbransjen er et godt eksempel på en bransje hvor endringer kan komme veldig fort. For å møte disse endringene er det behov for produktivitetsforbedringer, bedret samspill og innovasjon, sier Karlsrud Haugse.

Les mer om Rambølls arbeid med scenarioutvikling her. 

På bildet: Managing Consultant, Kristin Karlsrud Haugse, Rambøll Management Consulting og Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites