50 prosent sjanse for å vinne Betongtavlen

9. november 2015
To Rambøll-prosjekter er med i finalekampen om Betongtavlen – Kimen kulturhus i Stjørdal og Stormen, kulturkvartalet i Bodø.
– Begge viser hvordan betong kan brukes på nye og spennende måter, og der betongen hever byggets arkitektoniske kvaliteter.
Kimen kulturhus, Stjørdal

Kimen kulturhus, Stjørdal

Knut-Erik Østerlie Sivertsen leder bygg- og anleggsavdelingen i Rambøll Trondheim, som har stått for alle rådgivende ingeniørtjenester på Kimen kulturhus. Arbeidet startet i 2010, med skisseprosjekt, forprosjekt og spesifikasjon på totalentreprisen. Arbeidet gikk videre over i detaljprosjekt etter kontrahering av Skanska som totalentreprenør. Stjørdal kulturutvikling arrangerte arkitektkonkurranse parallelt med rådgivningskonkurranse.
– Vi ble ganske overrasket da vi så designet til Reiulf Ramstad arkitekter, Lusparken arkitekter og JST arkitekter, som samarbeidet om bygget. Det er litt komplisert. Men det er jo sånn vi liker det, smiler Knut-Erik.
– Betong er et direkte og ærlig materiale, som krever nøyaktighet og stødighet. Her er det synlig betong med ulike overflatebehandlinger på gulv, vegger, trapper og amfi. På grunn av slipen og poleringen blir detaljene veldig synlige. I tillegg skal et kulturhus ha riktig klang og akustikk i de ulike rommene, og det er også en utfordring når hovedelementet er betong.

Elementenes form skaper helhet
Stormen i Bodø består av to bygg – bibliotek og konserthus. Begge fasadene er kledd i skinnende hvit betong, som ser ut som marmor.
– Betongens robusthet gjør at den tåler det røffe klimaet ved Bodø havn, og fasadene og søylene som strekker seg mot taket bidrar til å gi bygningene en tilhørighet til bebyggelsen og landskapet rundt. De understreker også at bygningene betyr noe spesielt i bykjernen, sier Tore Vindenes på Rambølls Bodø-kontor, som har vært prosjektleder for Stormen.
Mens Rambøll har stått for prosjekt- og prosjekteringsledelse, samt fremdriftsplanleggingen, er byggene tegnet av DRDH Architects, London. DARK Arkitekter har vært ansvarlig søker og landskapsarkitekt. Stormen har allerede vunnet Statens byggeskikkpris, og vant nylig også Betongelementprisen. I pressemeldingen for Betongelementprisen heter det at «Bygningenes nyskapende bruk at betongelementer er grunnleggende for byggenes vellykkede utforming. Alt er klart gjennomtenkt og konsekvent gjennomført, fra elementinndeling til de små detaljene i søyler, vinduer og inngangspartier. Fasadenes elementinndeling inviterer til nysgjerrighet, uansett hvilket perspektiv de betraktes fra».

Rambøll har halvparten av finalistene
De to kulturbyggene er to av fire finalister til Betongtavlen. Rambøll-prosjektene Kimen og Stormen kjemper mot rasoverbygg på E10 Akkarvika, Moskenes og Gulli Bru på E16 mellom Slomarka og Kongsvinger.


«Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.»
Norske arkitekters landsforbund og Norsk Betongforening

Vinner av Betongtavlen 2015 blir gjort kjent under Betongens festkveld på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo 3. desember kl 1700.

Klikk her for å lese mer om Betongtavlen og de nominerte finalistene

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites