Sotra + Bergen = sant

4. november 2015
Ny Sotra-bru, 9,4 kilometer firefelts-vei, seks toplans-kryss og 4,5 kilometer toløps-tunneler blir resultatet hvis planen for Sotrasambandet får tilslutning under politisk behandling. Rambøll har utarbeidet planen på oppdrag for Statens vegvesen.
Sotrasambandet

Sotrasambandet

Venche Rørtveit

Venche Rørtveit

Avdelingsleder veg - senioringeniør
T: +47 932 68 073

Sotrasambandet består også av 14 kilometer gang- og sykkelvei. 7,8 kilometer av disse er sykkelvei med fortau. Det kommer nye bussterminaler i Straume og ved Storavatnet, og mellom de to terminalene prioriteres bussene i trafikken.
– Den nye Sotra-brua blir i underkant av 1000 meter lang og har et hovedspenn på nesten 600 meter. Seilingshøyde under brua blir 50 meter, forteller oppdragsleder Ivar Egset ved Rambølls kontor for veg i Oslo.
– En langsiktig og trygg forbindelse mellom Sotra og Bergen, som tar hensyn til alle trafikantgrupper, vil være viktig for videre vekst og regional utvikling. Planen legger til rette for fortetting og byutvikling langs deler av vegstrekningen, som i Straume sentrum og på Bildnøya, sier avdelingsleder for Veg i Rambøll Oslo, Venche Rørtveit.

Helhetlig løsning
– Dette er ett av mange prosjekter der Rambøll tar sitt ansvar som samfunnsrådgiver. Vi ser på alle aspekter ved utbyggingen, ikke kun vegen som et enkeltstående prosjekt, sier Venche.
For Rambøll er dette et spennende prosjekt, med mange utfordringer som i stor grad er knyttet opp mot et kupert vestlandsterreng, som krever mange tunneler og bruer.
Sotrasambandet strekker seg over to kommuner, med kommunegrensen i sundet der den nye Sotrabrua kommer.
– Cirka to tredeler av planområdet ligger i Fjell kommune, mens en tredel ligger i Bergen kommune. Nesten 20 ulike fagområder har vært involvert i dette utfordrende, flerfaglige prosjektet. I juni 2015 var reguleringsplanen og den tilhørende tekniske planen ferdige. Da hadde vi jobbet med prosjektet i over to år, sier Venche.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites