Grønn datalagring i Vennesla

2. november 2015
– Vi er definitivt med på «det grønne skiftet» – hele datalagringsparken skal forsynes med kortreist energi.
Oppdragsleder Jens Birger Kristensen i Kristiansand forteller at planområdet for datalagringsparken på Støleheia i Vennesla kommune er på totalt 3100 mål.
Bulk Infrastructure, datalagring i Vennesla

Bulk Infrastructure, datalagring i Vennesla

– Norges største data-campus blir det første store prosjektet på Sørlandet der vi er over i «det grønne skiftet», og prosjektet blir bare større og større. Rett før påske startet vi med en avtale om 200 timer. Nå er det utvidet til 5200 timer.
– Dette er et firedelt prosjekt. Det startet med tilbudsforespørsel på tomteopparbeidelse på de første 100 målene innenfor gjeldende reguleringsplan. Vårt gode navn og rykte, sammen med at utbygger har fått et godt inntrykk av oss, har gitt oss et solid feste i prosjektet. Dermed er vi nå i gang med å gjennomføre områderegulering for å ivareta videre utvikling, vi har fått byggeledelse og miljøovervåking på den første 100-målsdelen og vi skal foreta høyspentplanleggingen for strømforsyningen til hele området. Rambøll skal prosjektere alle tomtene, og står også som ansvarlig søker overfor kommunen.
Vennesla kommune er så absolutt på utbygger Peder Nærbø og Bulk Infrastructure AS sin side i denne saken.
– Kommunen er en løsningsorientert samarbeidspartner i prosjektet, der målet er å få på plass 200 datalagringssentre i løpet av de neste ti årene.

Naturlig kjøling
Området ligger avsides til, med ett av Avfall Sør sine renovasjonsanlegg og Agder Energi og Statnetts trafoanlegg som nærmeste naboer. Dette betyr at området har få naboer og god tilgang på kortreist og grønn energi, men også utfordringer med plassering av tomter mellom et nett av ulike høyspenttraseer.
– Klimaet og bruk av regnvann gjør at vi unngår å bruke mye kraft til kjøling. Og nettopp kjøling er essensielt for bygg som skal huse Norges største datalagringsplass, sier Jens Birger.
Rambøll er inne med de fleste rådgivertjenestene – vei, vann og avløp, geologi og geoteknikk, brann, miljø og landskap, arealplanlegging, kart og 3D i tillegg til prosjektadministrative fag. Det første bygget skal stå klart om ett år, i oktober 2016.

Klikk her for å lese Fædrelandsvennens omtale av da klimaminister Tine Sundtoft tok det første spadetaket på tomta.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites