Energisentralparken på Forus

29. oktober 2015
En grønn oase står frem i et grått næringsområde preget av store bygg og asfalt. Kun en pipe og en fasade avslører at det skjer ting under bakken.
– Ved siden av at Forus energisentral park er et flott grøntområde med oppvarmede benker, gangstier og sykkelvei, bidrar den også til å gi grunnlag for et biologisk mangfold på Forus, sier oppdragsleder Marianne Berge i Rambøll i Stavanger.
Forus energisentralpark

Forus energisentralpark

Rambøll har vært med på hele utviklingen av energisentralen – fra idemyldringen om pipas utforming og utforming av areal- og reguleringsplan, til parken overleveres fredag 25. september. Rambølls arkitekter, landskapsarkitekter og lysdesignere har jobbet sammen for å skape en park som er vakker og funksjonell, og som byr på frisk luft og grønne inntrykk. Byggeledelsen for bygg- og grunnarbeider har også vært på Rambølls hender.
– Alt av bygningsmasse, totalt 600 kvadratmeter prosessanlegg, ligger under bakken. Bare den fire-løpede pipen er synlig. Den rager til gjengjeld 45 meter opp i luften, forteller Marianne, som gleder seg over at oppdragsgiver Lyse Neo valgte en løsning som gir området et grønt løft.
– Vi kunne jo fått en grå energisentral «i dagen». Nå har vi isteden bygget en grønn park, der cirka 10 000 stauder raskt skal bidra til å skape et naturlig inntrykk. Parken skal være til glede for både nærmiljøet og de som passerer i bil, til fots eller på sykkel.

Lek, hygge og luft
I utformingen av parken har nettopp syklistene blitt tilgodesett. Forus energisentral-park ligger på sykkelstamveien fra Stavanger til Forus og Sandnes, og det er planlagt sykkeltelling og servicestasjon for sykler på området.
– Men det er også flere sittebenker med seter som får varme fra energisentralen og en rekke andre naturlige steder å sette seg. Visjonen vår er at parken skal gi et godt og trygt miljø der besøkende i alle aldre kan møtes, slappe av og leke, og der syklister kan ta en liten (eller stor) pustepause. Variasjon i belysning markerer skillene mellom rekreasjons- og pauseområdene og de mer effektive gang- og sykkelstiene, der lyset sikrer trygg ferdsel.
Forus var en gang et vann. Området ble drenert og ga rom til regionens viktigste næringsområde.
– Parken ligger i grenseland mellom det historiske landskapet og høyteknologien, og det kommer skilt med gamle kart og historien om området, sier Marianne, som håper dette kan gjøre det enda mer interessant å oppsøke og bruke parken.

Luftig idé lagt under bakken
Prosjektleder Hege Monsen-Wiggins i Lyse forteller at det var Forus Næringsparks forslag å legge varmesentralen under bakken og lage en park på taket.
– ¬Det fremsto først som en vill idé. Takket være nytenkende beslutningstakere i Lyse og dyktige rådgivere med øye for detaljer – blant annet fra Rambøll – ble idéen etter hvert til konkrete planer og et spennende og utfordrende prosjekt, sier Monsen-Wiggins.
– Etter intens jobbing med prosjektet gjennom de tre siste årene, er det ikke fritt for at vi er meget stolte av sluttresultatet. Vi håper selvfølgelig at denne grønne lungen, i et ellers industripreget område, vil bli flittig brukt og at den vil bidra til økt trivsel hos de som jobber eller bor på Forus.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites