Gjenvinnbart i Drammensregionen

27. oktober 2015
– Vi har tenkt gjenvinning i alle ledd – når det gjelder hva stasjonen er bygd av og hva den er bygd for, sier avdelingsleder for anlegg og industri, Knut Harald Resen-Fellie, som bygger gjenvinningsstasjoner for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).
Lyngås i Lier sies å være landets mest moderne og miljøvennlige gjenvinningsstasjon. Den er bygd for gjenvinning – av gjenvinnbare materialer.
Lyngås gjenvinningsanlegg i Tranby, Drammensregionen

Lyngås gjenvinningsanlegg i Tranby, Drammensregionen

Knut Harald Resen-Fellie

Knut Harald Resen-Fellie

Avdelingsleder Anlegg og industri
T: +47 932 43 039
: +47 932 43 039

– Optimal logistikk ved anlegget har vært kanskje den aller viktigste oppgaven for oss. Flyten gjennom anlegget skal være god slik at flest mulig får sortert og levert sitt avfall raskt og enkelt, slik at det ikke blir kø inne på sorteringsområdet som forplanter seg til innkjøringen. Med en logisk plassering av containerne «sklir» brukerne gjennom og kvitter seg med ulike gjenstander etter hvert. Containeren for restavfall er plassert i enden av de to rekkene. Sikkerheten er ivaretatt blant annet ved at publikum og drift er helt atskilt. Hjullastere og lastebiler som henter containere kun har adgang til driftsområdet på det nedre planet.

Sikre bygg og systemer
Et eget bygg huser avdelingene for farlig og elektrisk avfall og «ombruksgjenstander». I enden av denne bygningen er det også et område under tak for større hvitevarer.
– Bygget har systemer for sikker håndtering av farlig avfall, blant annet avsugssystemer og eksplosjonssikre skap for ekstra farlige kjemikalier. Under bygningen er det en brønn som fanger opp kjemikalier og annet avfall dersom det skulle oppstå lekkasje.
Hageavfallet blir du også kvitt på en enkel måte. Et stort område til høyre ved innkjøringen er satt av til rusk og rask som komposteres til ny jord, og til sortering for gjenbruk av betong, asfalt, grus og stein. Hele området er sikret med elektrisk gjerde rundt hele området og kameraovervåking.
– Det skjer dessverre ofte innbrudd på slike anlegg, og gjerdet skal forebygge at kjemikalier kommer på ville veier og sikre at det ikke skjer hærverk på anlegget, sier Knut Harald.

Estetisk «fyllplass»
– Hele anlegget er estetisk flott, sier Knut Harald, i all beskjedenhet. Han berømmer arkitektfirmaet L2, som Rambøll har samarbeidet med på prosjektet, mens Rambøll har stått for alle ingeniørfagene - bygg, brann, vvs, elektro, veg, vann og avløp, samt landskapsarkitektur.
– Vi har lagt vekt på å bruke gjenvinnbare materialer – i all hovedsak bærende trekonstruksjoner, stål og betong. Takene er i massivtre, mens veggene er av sandwich-konstruerte betongelementer. I tillegg er det brukt polykarbonat-plater i tak og vegger for å sikre godt lys. Vi valgte å bruke mye prefabrikkerte elementer fordi vi hadde veldig kort tid på oss. Anlegget skulle stå klart 1. juli, og det ble offisielt åpnet 20. august. Vegg- og takelementene er også miljøvennlige, i og med at de er enkle å demontere og kan brukes om igjen, forklarer Knut Harald.

Rambøll er allerede i gang med å bygge en tilsvarende gjenvinningsstasjon i Røyken, og planlegging av gjenvinningsstasjonen i Drammen og Eiker skal i gang når tomtespørsmålet er endelig avklart.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites