Fagtreff Vann og avløp 2014

24. oktober 2014
Rambøll inviterer til fagtreff innen vann og avløp 12. og 13. november på Quality Hotel Tønsberg.

Årets fagtreff vil i likhet med tidligere år, være en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og private vann- og avløpsanlegg. Målet med fagtreffet er at deltakerne skal bli oppdatert om bransjens utvikling, myndighetenes krav og ikke minst utveksle erfaringer.

Program for fagtreff i 2014

Programmet vil passe godt både for driftsoperatører, ingeniører og ledende teknisk personell. Invitasjonen går til kommunene, private anleggseiere, interkommunale virksomheter og andre som arbeider med vann og avløp.

Nettverksbygging

I tillegg til det faglige programmet er det også viktig å utvikle nettverk på tvers av avdelinger og kommunegrenser. Vi legger opp til et fagtreff hvor det er anledning til å drøfte erfaringer og løsninger.

Parallellsesjoner

Basert på positive tilbakemeldinger fra tidligere år, vil det også på årets fagtreff bli mulighet for deltagerne å velge mellom parallelle tema. På denne måten håper vi å kunne tilby et variert og tilpasset program, slik at deltagerne kan velge det som passer den enkeltes fagfelt og interesse.

Leverandørutstilling

I programmet er det satt av tid til besøk på leverandørutstillingen der over 20 bedrifter som leverer produkter til VA-bransjen er representert. Det blir også «speed-dating» med leverandørene der målet er at bedriftene skal få en enda bedre mulighet til å presentere sine produkter. 
 

Praktisk info

Tid: 12. og 13. november
Sted: Quality Hotel Tønsberg
Kontakt: Lise Irene Karlsen, lise.irene.karlsen@ramboll.no, M 932 43 021

Rambøll ønsker velkommen til to dager med påfyll både av ny kunnskap, deling av erfaringer og muligheter for å styrke kontaktnettet på tvers i VA-bransjen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites