Kurs i sikkerhetsloven

16. mai 2014

Rambøll inviterer til kurs i rammeverket for sikring av skjermingsverdig informasjon og objekter. Kurset holdes i Drammen og retter seg mot både private og offentlige virksomheter.

Sikkerhetsloven har fått stor betydning for hvordan sikringstiltak skal etableres. Kurset tar for seg sentrale begreper, teorier og verktøy som benyttes i arbeidet med helhetlig risikostyring. Kurset passer for personer som trenger innføring i, men også faglig påfyll og videreutvikling av fagområdene sikkerhetsstyring, risikohåndtering, fysisk sikkerhet, informasjonssikkerhet, personellsikkerhet, dokumentsikkerhet, og kurerposttjeneste.

 

MÅLGRUPPE
Ledere, sikkerhetsledere, prosjektledere, risk manager(-e) og andre som arbeider med skjermingsverdig informasjon / infrastruktur / objekter / industri- og patentsikkerhet / sikkerhetsgraderte varer og tjenester (industrisikkerhet) som er, eller vil kunne bli omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser.

 

GJENNOMFØRING
Kurset gjennomføres som en foredragsrekke, og legger opp til konstruktive diskusjoner gjennom dagen.

 

FORKUNNSKAPER
Det anbefales at du gjør deg kjent med sikkerhetsloven, se www.lovdata.no (lov om forebyggende sikkerhet). I tillegg kan det være lurt å kjenne til veiledningene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Disse finner du på www.nsm.stat.no (under Publikasjoner – Veiledninger).

 

RAMBØLLS UNDERVISNINGS-KOMPETANSE
Foredragsholdere er seniorrådgivere i Rambøll, med bakgrunn fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foredragsholderne har mangeårig erfaring innen sikkerhetsfaget (security), og kjenner godt de utfordringer som både offentlige og private virksomheter har i arbeidet med helhetlig risikostyring.

 

PÅMELDING OG KURSAVGIFT, TIDSPUNKT OG STED
Meld deg på via e-postadressen: kurskoordinator@ramboll.no
Kursdato: fredag, 13 juni 2014. Tidspunkt: kl 09 – 15. Sted: Rambøll Norge, Erik Børresens Allé 7, 3001 Drammen
Kursavgiften er kr 3.000,- inklusive materiell og lunsj.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via e-postadressen ovenfor, så svarer vi deg raskt!
Du er også velkommen til å ta kontakt på telefon 32 25 45 00.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites