Sikres med 12 meter lange bolter

11. april 2014
HOLMESTRAND: Arbeidet med Holmestrands nye banebrytende togstasjon er nå inne i en ny fase. – Vårt hovedfokus nå er betong og armering, forteller prosjektleder i Rambøll, Sture Solum Andersen.

Nylig besøkte den danske avisen Børsen den nye stasjonshallen i Holmestrand, som skal stå ferdig høsten 2016. Rambøll er ansvarlig for byggeplanprosjektering av den nye stasjonen, som ligger inne i Holmestrandfjellet.

Omfattende sikring

Dypt inne i fjellet har det blitt sprengt ut en gigantisk fjellhall med plass til fire spor i bredden. Den ferdige stasjonen blir omtrent 250 meter lang, 34 meter bred og 18 meter høy.
For å gjøre stasjonshallen trygg, blir fjellet nå sikret ekstra grundig.

- Vi har blant annet brukt 12 meter lange bolter inn i fjellet, mens det vanlige er tre-fire meters bolter, sier byggeleder Nina Rongved i Jernbaneverket.

I tillegg har det blitt lagt et lag med minst 20 centimeter tykk sprøytebetong. Det vanlige er åtte centimeter i tilsvarende fjell. Dette har ikke vært gjort tidligere, og man bygger arbeidet på teoretiske beregninger.
- Dette arbeidet er veldig omfattende, stort og komplekst, sier Sture Solum Andersen i Rambøll.

Unikt prosjekt

Her skal tog kunne suse forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag av trykket.
-Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører i 250 kilometer i timen gjennom stasjonen, forteller prosjektleder i Jernbaneverket, Morten Klokkersveen. 

Utfordrende arbeid

Til tross for at togene på de innerste sporene skal kunne holde hastigheter på opptil 250 kilometer i timen, tillater ikke reglene mer “vind” enn fem meter i sekundet på plattformen. Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter.

– Arbeidene har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra referanseprosjekter, sier Solum Andersen i Rambøll.

Holmestrand stasjon er en del av den nye strekningen med dobbeltspor som bygges mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen. Den er 14,1 kilometer lang, og 12,3 kilometer går i tunnel.

Fakta om stasjonshallen
o To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
o 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
o Dobbelsporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil.
o Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
o Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.
o Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
o Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
o Plattformene blir 250 meter lange.
o Ferdig høsten 2016.
o Fjellhallen er en del av stasjonsentreprisen som inkluderer 2,4 km tunnel.

KILDE: Jernbaneverket

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites