Banebrytende togstasjon i Holmestrand

4. oktober 2013
Rambøll planlegger verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog i Holmestrand. – Prosjektet er unikt i verdenssammenheng, sier prosjektleder i Rambøll, Sture Solum Andersen.

Mer informasjon:

Thore Fevang

Senior prosjektleder
T: +47 907 45 608

Holmestrand: Regnet plasker ned i det vi kjører inn i fjellet i Holmestrand. Store lastebiler fullastet med stein møter oss på anleggsveiene. Dypt inne i fjellet sprenges det ut en enorm fjellhall med plass til fire spor i bredden.

Millioner av kubikkmeter
To av sporene er til plattformene, mens på de to midterste sporene skal tog kunne kjøre gjennom stasjonsområdet i 250 kilometer i timen. Stasjonen som publikum får se, blir omtrent 250 meter lang, 35 meter bred og 15 meter høy. Selve hallen med fire spor blir imidlertid over 800 meter lang. 

– Vi har sprengt 10,5 av 12,3 kilometer med tunnel. Da er stasjonen inkludert. Det blir fryktelig mange kubikkmeter med stein, forteller Tor M Langaas, SHA-rådgiver i Jernbaneverket, som viser frem den enorme anleggsplassen.

Nybrottsarbeid 
Rambøll har ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke inkludert nye Holmestrand stasjon.

– Det har aldri tidligere har blitt bygget togstasjon i fjellet dimensjonert for gjennomgående togtrafikk med hastighet på 250 km/t, sier prosjektleder i Rambøll, Sture Solum Andersen.

Til tross for at togene på de innerste sporene skal kunne holde hastigheter på opptil 250 kilometer i timen, tillater ikke reglene mer “vind” enn fem meter i sekundet på plattformen.
 
– Arbeidene har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra referanseprosjekter, sier Andersen i Rambøll.  

 

Les også: Deltar i et historisk signalløft

 

Løste utfordringer med stasjon i fjell

Dette er utfordringer som Rambøll nå har løst:

– Veien frem til målet har ikke alltid vært rett frem. På dette tidspunktet i prosjektarbeidet anser vi konseptet med stasjon i fjell som løst for alle fagfelt, sier Solum Andersen.

Rambøll mener at det er sannsynlig at arbeidet med Holmestrand stasjon vil åpne muligheter for å jobbe med lignende prosjekter i fremtiden.

– Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som vi har gjort vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere.

Effektiv og funksjonell løsning 
Jernbaneverket er godt fornøyd med løsningene som er valgt, forteller prosjektdirektør i Jernbaneverket Stine Ilebrekke Undrum.

– Vi synes at vi har fått en effektiv og funksjonell løsning, og det er mulig at vi kommer til å benytte tilsvarende løsning på andre stasjoner. Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått til at gjennomkjørende tog kjører i to spor i midten, mens "stoppsporene" ligger ut på siden, sier prosjektdirektøren.

Ferdig i 2016
Totalt har prosjektet Holm-Nykirke en styringsramme på 5,45 milliarder kroner (2013) og en kostnadsramme på 6,37 milliarder kroner (2013). Dette inkluderer 14,2 kilometer med ny dobbeltsporet jernbane hvorav 12,3 kilometer ligger i tunnel. Pr. i dag er 10,5 km av tunnelen ferdig.

Etter planen skal hele tunnelen være ferdig drevet i april 2014, og tunnelen skal åpnes for trafikk høsten 2016.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites