Bidrar til BREEAM-sertifiseringen av ny terminal på Trondheim lufthavn

13. november 2012

Rambøll bistår Avinor med miljøsertifisering av flyterminalutvidelser på Trondheim lufthavn, Værnes. – Prosjektet har gitt oss verdifull erfaring innen BREEAM-rådgiving og miljøplanlegging i byggeprosjekter, sier Frank Holmgaard i Rambøll.

Kontakt

Turid P. Ødegaard

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

BREEAM er en internasjonal standard for bærekraftig prosjektering av bygninger. Det er planlagt at flyterminalutvidelsen på Værnes skal oppnå karakteren «Excellent», som er den nest høyeste karakter på skalaen innen BREEAM-sertifisering.

Rambøll bistår Avinor i denne prosessen som forhåndsgodkjent BREEAM-rådgiver, såkalt BREEAM Accredited Professional (BREEAM AP), og har hatt ansvaret for at prosjekteringsgruppen har implementert nødvendige miljøegenskaper i prosjektet.

Økende etterspørsel etter BREEAM-kompetanse

- Av flere årsaker er dette et svært viktig prosjekt for Rambøll. Siden lanseringen av den norske BREEAM NOR manualen tidligere i år, har byggebransjen økt etterspørselen etter kompetanse innen dette området. I Værnes-prosjektet har vi utviklet vår kompetanse innen BREEAM og miljøoppfølging, og fått erfaringer med praktisk gjennomføring av BREEAM-rådgiving i prosjekteringen. Vi har også brukt Rambølls spisskompetanse innen blant annet livsløpsvurderinger (LCA) og livsløpskostnader (LCC), forteller Frank Holmgaard som er Rambølls BREEAM AP i prosjektet. Rambøll bidrar i tillegg som byggherres BREEAM-revisor.

Nybygget på Værnes med en betydelig forbedret miljøprofil

Sertifisering til «Excellent» betyr at bygningen, i forhold til den «vanlige» standarden spesifisert i byggteknisk forskrift, vil få en betydelig forbedret miljøprofil, dels i forhold til materialer, varmekilde, energiforbruk og konstruksjon.
- Under utførelsen vil det fremdeles være mange fallgruver i forhold til å oppnå «Excellent». Det blir derfor ekstremt spennende å følge prosjektet frem til ferdig bygg om ett år, påpeker Holmgaard.

Planlagt byggestart er satt til 1. januar 2013. I prosjektet bidrar Rambøll også med prosjekteringsledelse og som rådgiver innen elektroteknikk.Arkitekt: Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS (illustrasjonen)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites