Vant storprosjekt innen bærekraftige løsninger for Avinor

16. desember 2011

Rambøll Energi sammen med Klimaseksjonen i Oslo, har blitt engasjert av Avinor til å se på mulighetene til å gå over til bruk av biodrivstoff i sivil luftfart i Norge. - Dette prosjektet passer perfekt inn i Rambølls portefølje med prosjekter innen klima og bærekraftige løsninger, sier Magnus Killingland.

- Det som virkelig motiverer vårt prosjektteam er at prosjektet vil bidra til lavere miljø- og klimagassutslipp både for flyselskapene, men også for Norge som nasjon. At det er et innovasjonsprosjekt med nye teknologier og forretningskonsepter for ny næringsutvikling i Norge, gjør prosjektet ekstra spennende, forteller prosjektleder Magnus Killingland i Rambøll Energi.

- Prosjektet er et eksempel på hvordan teknologiforståelse kan løse dagens miljøutfordringer, hvis det gjøres riktig, og nettopp derfor ble Rambøll valgt, sier Killingland fornøyd.

Skal redusere klimagassutslipp tross sterk trafikkvekst

Avinor har som mål at norsk luftfart skal stabilisere og redusere klimagassutslipp, til tross for en forventet sterk trafikkvekst. Bærekraftig biodrivstoff som erstatter fossile drivstoff kan i tillegg til energieffektive motorer og nyere fly redusere klimagassutslippene.

- Hele produksjonskjeden fra bioråstoff til etablering av produksjonsanlegg for biofuel i Norge skal kartlegges med en grundig gjennomgang av ulike teknologier. Det er fokus på bærekraftig produksjon, og i første omgang produksjon av sertifisert biofuel, både med hensyn på bærekraft og strenge krav til jetfuel, utdyper prosjektlederen.

Mange aktører blir involvert

- Prosjektet blir dessuten veldig interessant og utfordrende fordi det er tverrfaglig og vil involvere flere avdelinger. Rambøll vil arrangere møter og seminarer med entreprenører og bedrifter som ønsker å utvikle nye teknologier, med offentlige institusjoner, europeiske flyselskap og miljøbevegelse, i tillegg til forsknings og fagmiljøer i inn- og utland for å belyse alle utfordringer for biodrivstoff, påpeker Killingland.

Prosjektledelsen vil – i tillegg til prosjektleder Magnus Killingland – bestå av Pernille Aga fra Klimaseksjonen ved Rambølls kontor i Oslo og Linn Helland, avdelingsleder for Rambøll Energi i Oslo.

Underlagsmateriale skal hentes inn og mulighetene skal utredes

Noen av oppgavene til prosjektledelsen vil bli

  • å hente inn underlagsmateriale fra de fremste forsknings- og kunnskapsmiljøene i Europa
  • å utrede mulighetene for biodrivstoffimport og bedriftsøkonomisk lønnsom biodrivstoffproduksjon i Norge
  • kjøpe inn delutredninger, enten fra Rambøll Gruppen eller eksternt
  • etablere en referansegruppe med relevante myndigheter, forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner og næringsliv
  • rapportere til en styringsgruppe med Avinor og flyselskap

Prosjektet skal avsluttes med innlevering av slutt- og delrapporter innen utgangen av november 2012.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites