Rambøll – ENOVAs rådgiverteam for forbildeprosjekter

25. mars 2010
Atter en gang har Rambøll bevist sin sterke kompetanse innen passivhus. ENOVA har valgt Rambøll som rådgiver for flere hundre forbildeprosjekter de nærmeste årene.

I 2009 utlyste ENOVA en konkurranse for å engasjere et rådgiverteam for forbildeprosjekter. Rambøll har i dette tilbudet konkurrert mot syv andre team og er valgt som beste rådgiverteam med hensyn til kompetanse, personell, gjennomføringsplan og pris.
- Kontrakten omfatter rådgivning til forskjellige prosjekter i Norge som hos ENOVA har status som ”forbildeprosjekt”. Rambøll skal bidra med rådgivning til utarbeidelse av passivhusprosjekter i tidlig fase og kvalitetssikre løsninger og konsepter, forteller prosjektkoordinator Ferry Smits.

Nærmere hundre prosjekter per år

ENOVA har budsjettert med cirka 100 forbildeprosjekter per år. I tillegg omfatter prosjektet organisering av cirka tre til seks workshops og kurs per år, samt prosjektspesifikt rådgivning også rettet mot konkurranser og lignende.

- Vårt team består av totalt ni utvalgte ansatte med bakgrunn fra arkitektur og plan, VVS-teknikk og bygningsfysikk i Norge, inkludert én person fra Rambøll i Danmark. Teamet er fordelt på fire forskjellige regioner slik at vi kan tilby vår kompetanse lokalt, sier Smits.

Rambøll bekrefter sin posisjon

- Med dette prosjektet vil Rambøll nok en gang bekrefte sin posisjon i Norge rettet mot lavenergibygg og passivhus, understreker Smits.

Prosjektet skal utføres for en toårsperiode, med opsjon på forlengelse av kontrakt med to år frem til 1. januar 2014.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites