Webinar: Erfaringer og konsekvenser av digital hjemmeundervisning under korona-krisen

Norsk skole har denne våren vært i en spesiell situasjon pga. pandemien. Vi i Rambøll har vært nysgjerrige på hva skolene har erfart og hvilke konsekvenser tilværelsen med digital hjemmeundervisning har hatt. For dette webinaret vil du få noen av svarene.

Children using tablets

Kontakt

Iris Maria Makridis

Iris Maria Makridis

Seniorkonsulent
T: +47 924 71 481

Norsk skole har denne våren vært i en spesiell situasjon pga. pandemien. Vi i Rambøll har vært nysgjerrige på hva skolene har erfart og hvilke konsekvenser tilværelsen med digital hjemmeundervisning har hatt.

Derfor formulerte vi noen spørsmål i en undersøkelse for å fremskaffe innsikt om læreres erfaring med digital hjemmeundervisning. Resultater fra undersøkelsen vil bli presentert på dette webinaret 18. august.

Velkommen skal du være!

> Meld dig på her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites