Miljø i alle ledd

Som samfunnsrådgiver bringer vi miljø og bærekraft inn i alt vi gjør. Vi jobber tett med våre kolleger på andre fagfelt, og bidrar til grønnere byfornyelser, mer miljøvennlige transportløsninger, bærekraftig forretningsdrift, og mindre ressurskrevende bygg

Åker
Vår tilnærming
Rent miljø er avgjørende for livskvaliteten

Rent vann og mangfoldig naturmiljø spiller en viktig rolle for vår livskvalitet. I Rambøll har vi har fokus på gjennomtenkt utnyttelse av naturressurser og oppfinnsomme løsninger for å sikre en lansiktig og bærekraftig balanse mellom menneskelige og kommersielle behov.

Les mer om våre miljøtjenester her
Langsiktig perspektiv

Rambøll ble grunnlagt i 1945 i København. Rambøll Gruppens hovedeier er Rambøllfondet. Å være eiet av et fond innebærer at vi kan arbeide med et langsiktig perspektiv for virksomheten og medarbeidere, fremfor å generere profitt på kort sikt.

Les mer om vårt eierskap

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites