Et utenlandsopphold er en investering for livet

Ledige stillinger

"På jobben i Singapore var jeg den eneste dansken i en stor gruppe kolleger fra Kina, Malaysia, India, Indonesia og Filipinene. Møtet mitt med denne kontrasten til hverdagslivet i Danmark har gjort meg bedre på å lytte og kommunisere med folk fra andre kulturer. Og selv om jeg er tilbake i Danmark bruker jeg disse egenskapene daglig i arbeid med Rambølls mange internasjonale prosjekter.

Derfor overrasker det meg at mange unge ingeniører i dag ikke ser på utenlandsopphold som særlig viktige i et karriereløp. I følge en studie av IDA, DSE og Capax Recruitment mener kun halvparten av unge ingeniører at det er relevant å jobbe i utlandet i løpet av karrieren.

En koffert med erfaringer

I Singapore jobbet jeg for en av Rambølls lokale partnere som er ekspert innen havneplanlegging. Som eneste danske kom jeg hjem til Danmark med en koffert full av erfaringer, ny lærdom og verdifull innsikt om meg selv og andre kulturer.

I asiatiske kulturer er arbeidsmiljøet bygget på tette personlige bånd som det krever tålmodighet å bygge over tid. Jeg opplevde dette selv da ingen av kollegene mine kom på julefesten jeg arrangerte etter to måneder i selskapet. Men da oppholdet i Singapore var slutt etter et år merket jeg at jeg var tatt inn i varmen. Ting tar tid og dette er noe du må respektere. Hvis du gjør det vil tålmodigheten absolutt være verdt det.

En annen kulturell forskjell jeg merket meg var at folk fra vesten viser seg mer frem enn asiater. Det kunne lett ledet en utadvendt danske som meg til å undervurdere kompetansen til de asiatiske kollegene mine. Isteden lærte jeg meg å ta på de selvbevisste kulturelle brillene og være veldig bevisst på verdiene jeg ellers tok for gitt.

Å navigere kulturelle forskjeller

Man sier at en suksessfull tur gir en returbillett for ny lærdom. Min største lærdom fra utenlandsåret er bekreftelsen og selvtilliten på at jeg er kompetent. I Singapore hadde jeg ingen seniorkolleger rundt meg, så jeg kunne ikke få kvalitetssjekker på arbeidet mitt eller titte på dem for bekreftelse etter å ha sagt noe i et møte. Jeg måtte tro på meg selv og det ga meg en styrke som aldri vil forsvinne.

Ettersom flere og flere ingeniørprosjekter er internasjonale blir det stadig viktigere å kunne navigere gjennom de kulturelle forskjellene som kan oppstå i hverdagssituasjoner. En ting er å være dyktig på faget sitt – det tar kunden faktisk for gitt – noe annet er å klare å være en tillitsvekkende rådgiver og konsulent. Dette er noe kunden evaluerer basert på følelser og intuisjon. Og det er noe du ikke kan lære på universitetet – du kan kun få denne kompetansen gjennom livserfaring.

Så kjære unge ingeniører: velg et utenlandsopphold. Kjøp billett til personlig utvikling, uvurderlige erfaringer og ny innsikt. Verden venter på deg."