Likestilling, mangfold og inkludering

Ledige stillinger

Hos oss skal alle medarbeidere ha de samme mulighetene.

Vi mener likestilling, mangfold og inkludering skaper de beste resultatene og bidrar til et godt og åpent arbeidsmiljø.

Likestilling, mangfold og inkludering

Vi har flere interne retningslinjer som skal sikre likestilling, mangfold og inkludering blant våre medarbeidere. Dette bidrar både til bedre arbeidsmiljø og til bedre resultater for selskapet.

Kjønn

I Rambøll ønsker vi en god kjønnsbalanse på styre- og ledelsesnivå. Gjennom proaktivt arbeid for mangfold i alle ledd får vi bedre utnyttet talentet til medarbeiderne våre, samtidig som vi blir en mer attraktiv arbeidsgiver.

Mangfold går hånd i hånd med samarbeid. Begge deler er viktige om vi skal levere de beste løsningene til kundene våre.

Les mer om mangfold i Rambøll her.