Vi støtter den faglige utviklingen din

Ledige stillinger

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Når du starter hos blir du satt rett i arbeid på utfordrende prosjekter, med stadig mer ansvar. Samtidig får du støtte og hjelp fra både kolleger og lederen din, slik at du hele tiden lærer og utvikler deg faglig. 

Vi har vokst jevnt siden oppstarten i 1945 og får stadig flere spennende oppdrag. Gjennom utfordrende og innovative prosjekter sikres du en langsiktig karriereutvikling.

Lederstøtte

Lederne våre måles på hvor gode de er på å hjelpe deg å prestere. De går gjennom en egen lederopplæring og evalueres jevnlig i den årlige medarbeiderundersøkelsen vår.

Faglig utvikling

En del av strategien vår er at vi skal tilby ulike karriereveier og investere i opplæring og kursing av medarbeiderne våre. Det øker kompetansen din – og den totale kompetansen til selskapet.

Globale muligheter

Når du jobber i Rambøll arbeider du i et globalt selskap, med kolleger fra hele verden. Mange av oss jobber på internasjonale prosjekter og noen får mulighet til å jobbe i utlandet.