Bli med og skape fremtidens samfunn

Ledige stillinger

I Rambøll får du brukt din ekspertise til å skape et bedre samfunn og økt livskvalitet for menneskene som bor der. Du får mulighet til å bryne deg på noen av de store utfordringene verden står ovenfor i dag, og kan bli med og skape morgendagens samfunn.

Vi jobber på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet. Dette kan være alt fra store samferdselsprosjekter som kutter reisetid, kost og utslipp, til prosjekter innen klimatilpasning i storbyer som New York, Singapore og København.

Bærekraft i ryggmargen

Rambølls to grunnleggere, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann, var langt forut for sin tid innen etisk forretningsdrift. Alt ved oppstarten i 1945 var de opptatt av at prosjektene våre skulle være til det beste for mennesker og miljø – også over tid. Fokuset på bærekraftig samfunnsutvikling preger fortsatt identiteten vår og hvordan vi leverer tjenester. Hos oss er du med på å føre denne arven videre.