Fra nybegynner til mentor

Ledige stillinger

Å ha en mentor kan være verdifullt for den videre karrieren din. I tillegg til å gi rom for støtte og råd kan mentorer gi deg innpass i nettverk og bygge selvtilliten din.

For Lone Clowes, region direktør for Norden i Ramboll Environment and Health, har mentorstøtte vært uvurderlig.
- Jeg er en sånn person som alltid setter pris på gode råd og noen å snakke med om karrieren min, sier hun.

Lone har vært heldig nok til å både ha og være mentor. Faktisk var den første mentoren hennes Rambølls øverste direktør Jens-Peter Saul.

- Man kan kanskje ikke kalle det et normalt mentorforhold, smiler Lone.
- Det var selvsagt litt hierarki mellom oss, men jeg synes han skapte en uformell og fortrolig setting hvor han både utfordret meg og hjelp meg å finne ut hva jeg ønsket å gjøre og hvordan jeg kunne komme dit.

Ikke være redd for å stille dumme spørsmål

- Å være mentor innebærer gjensidig tillitt og fortrolighet, sier Lone.
- Det lar deg skape et rom hvor du kan stille dumme spørsmål også om du har vært lenge i arbeidslivet. Om man matches på en god måte kan det være veldig verdifullt.

Man får også muligheten til å diskutere en rekke temaer åpent og fra et nytt perspektiv.
- Å være mentor gir deg mulighet til å ta opp ulike problemstillinger. Dette er en stor fordel, og siden begge parter er innforstått med strukturen i forholdet er det greit - det er et helt eget forum, sier hun.

Går begge veier

Ærlighet er også en viktig forutsetning i et mentorforhold.
- Du får muligheten til å ta opp viktige temaer og spørre om en ærlig mening, samtidig som mentoren din kan fortelle deg ting du ikke nødvendigvis ønsker å høre, forklarer hun.

Lone håper hennes egne positive erfaring med å ha mentor vil være nyttig når hun nå selv har blitt mentor for kollega Liv Nyholm Vaag.

- Dette er første gang jeg er på denne siden av bordet, sier Lone.
- Liv er fra en helt annen del av Rambøll, Rambøll management Consulting, så vi kan snakke om flere temaer overordnet heller enn å gå helt ned i detaljene. Når alt kommer til alt mener jeg mentorforholdet handler om å sette av tid og innsats til å ta opp temaer det er verdifullt å diskutere. Det går begge veier.

- Å ha en mentor er en god anledning til å diskutere og få karriereinnsikt fra en person du ser opp til både profesjonelt og personlig, sier Liv.
- Jeg kan diskutere karrieremål og utfordringer mer åpent med en som har vært på samme sted i karrieren som jeg er på nå.