Selma Bjørge Hoel, Miljørådgiver

Ledige stillinger

Selma Bjørge Hoel

Miljørådgiver

T: +47 974 32 709

Min jobb

Jeg heter Selma Bjørge Hoel og jobber som miljørådgiver i Rambøll i Drammen. Mine sentrale arbeidsoppgaver er undersøkelser av forurensning i grunn og oppfølging av gravetiltak, samt miljøledelse i utviklingsprosjekter. I tillegg til dette er jeg BREEAM-revisor og bidrar med grønn utvikling av nybygg og utviklingsområder.

Gjør en forskjell

Begrepet bærekraft brukes av så mange nå at det kan bli litt utslitt. Men i rollen som miljørådgiver jobber jeg med konkrete oppgaver for å bidra til en renere hverdag, og jeg føler at jeg virkelig er med på å gjøre en forskjell. For eksempel jobber jeg nå på et prosjekt der en industrilokasjon har forurensningsutfordringer. Jeg veileder med håndtering av forurensede masser og vann for å sikre at forurensning ikke slippes ut i miljøet og potensielt skader nærliggende økosystemer. Et annet aktuelt prosjekt er bærekraftig rehabilitering av det flotte, verneverdige bygget Inkognito Park i Oslo sentrum gjennom BREEAM-NOR sertifisering.

Som samfunnsrådgivere i Rambøll er miljøavdelingen sentral for bærekraftig utvikling, vi bringer miljø og bærekraft inn i alt vi gjør; vi jobber tett med andre fagfolk for å sørge for grønnere byfornyelser, mer miljøvennlige og sunne transportløsninger, miljøvennlig forretningsdrift, og mindre ressurskrevende bygg. Dessuten opplever jeg Rambøll som en sterk pådriver for innovative løsninger for å løse utfordringene. For eksempel det egenutviklede verktøyet «Sustainability dialogue tool» som støtter den tidlige dialogen med klienter om bærekraft i et prosjekt, for at vi sammen med kunden skal finne de mest bærekraftige løsningene.

Stor variasjon

Det jeg elsker med jobben min er at jeg har det veldig gøy og at det er så stor variasjon i arbeidsoppgaver. Selv om det var rart å starte i selskapet under korona, ble jeg veldig godt tatt imot av kollegaer som er svært hjelpsomme, og som setter av tid til å bli godt kjent med meg.

Ikke minst setter jeg stor pris på fleksibiliteten hos Rambøll, og betalte fridager i jul og påske. Helseforsikring er en positiv fordel, og jeg håper jeg får dratt på studietur i år, en sponset langhelg med aktiviteter og teambuilding.

På Drammen-kontoret der jeg jobber har vi noe som heter «Ung i Rambøll», det er et sosialt fellesskap for oss under 30. Jeg gleder meg til å bli med på alle de morsomme aktivitetene og bli bedre kjent med de andre nå som kontorene åpner opp igjen etter korona. Men hvis jeg skal si hvorfor du bør jobbe i Rambøll er det fordi arbeidsoppgavene er veldig morsomme, jeg er glad i faget mitt og føler at det jeg gjør gir mening, og at det jeg gjør er relevant og spennende. Rollen vår utvikler seg i takt med samfunnet og markedet der krav til bærekraftighet i prosjekter stadig endres. Miljøavdelingene i Rambøll vokser, og jeg er veldig spent på hvilken rolle vi vil få de neste ti årene når endringene i samfunnet skjer så raskt.

Selma Bjørge Hoel

Selma Bjørge Hoel