Min jobb

Jeg jobber som miljørådgiver i Rambøll Miljø & helse på Oslo-kontoret

Variasjon og utfordringer

Min jobbhverdag kan være svært varierende. Noen dager sitter jeg på kontoret og utfører historiske kartlegginger av eiendommer i forbindelse med forurenset grunn, helse- og spredningsrisikovurderinger, samt tolker analyseresultater, skriver rapporter og deltar på møter. 
Andre dager er jeg ute på feltarbeid for å utføre prøvetakinger. Dette innebærer typisk å koordinere med grave- eller boreteam som står for graving/boring av prøvesjakter og hull, slik at jeg kan vurdere og ta prøver av massene i grunnen.

Enkelte dager kan jeg bli kontaktet på telefonen, og må kjøre ut på noen timers varsel for å kontrollere masser eller følge opp tiltak. Jobben er svært varierende, og krever ofte rask bistand. Alle oppdrag er ulike og krever sin egen unike vurdering, noe som ofte gir muligheter for nytenkning og kreativitet. Min arbeidshverdag varierer altså mye og byr på spennende muligheter og utfordringer. 

Interesse for miljø og bærekraft

For å lykkes som miljørådgiver bør man ha et ønske om å jobbe med og for miljøet. Du bør ha en interesse for bærekraftige løsninger, samt et ønske om å bidra til en renere hverdag og fremtid. For å jobbe som miljøkonsulent bør man være fleksibel, nysgjerrig og samarbeidsvillig. Man bør i tillegg være flink til å jobbe selvstendig og strukturert, samt være komfortabel med å ta beslutninger og lede oppdrag.

Rett ut i oppdrag

I Rambøll blir man tatt godt imot som nyutdannet og kastet fort inn i arbeidsprosessen. Man blir satt rett inn i oppdrag og får raskt utfordringer og ansvar hvis man ønsker det.  Typisk vil man i første omgang lære seg hvordan man utfører de grunnleggende undersøkelsene som tilbys, slik at man skaper seg erfaring og tilegner seg verdifull kunnskap fra erfarne kolleger. Man blir tatt med på feltarbeid og lærer å skrive rapporter etter Rambølls standarder. 
Hvis man takler jobben godt og ønsker større utfordringer får man fort muligheten for det.

Det beste med jobben

Noe av det beste med min jobbhverdag er at få dager er helt like. Jeg sitter ikke bare inne på kontoret men er også mye ute i felt. Jeg får i tillegg mye ansvar og store muligheter til å utfordre meg selv og lære svært mye på kort tid. Rambøll tar godt vare på sine ansatte og vi har mange forskjellige idrettsgrupper, samt sosiale sammenkomster som bidrar til å skape et godt jobbmiljø.