Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder

Ledige stillinger

Gina Marie Qvale

Consultant

T: +47 930 87 603

Min jobb

Jeg er konsulent, og akkurat nå utleid til juridisk avdeling hos Fornebubanen, der jeg jobber med grunn- og rettighetsverv. Sammen med grunnervervsteamet hos Fornebubanen jobber vi blant annet i forhandlinger med å sikre tilgang til de arealer og rettigheter det er behov for slik at Fornebubanen kan bygges. I tillegg har jeg rollen som utviklingsleder for divisjonen jeg hører til. 

Tidlig krøkes

Jeg begynte i Rambøll etter at studiene på NMBU. Rambøll er desidert ikke et sted man stagnerer. Jeg opplever at det legges til rette for at man kan vokse og utvikle seg her, blant annet tar jeg prosjektlederutdanning internt i Rambøll.

Noe av det beste med Rambøll er at man blir tildelt mye ansvar fra dag én. Det kan kanskje virke overveldende, men jeg synes det er gøy å få tilliten og å bruke evnene sine. Jeg opplever at jeg alltid har kollegaer jeg kan spørre når jeg lurer på noe, eller trenger noen å diskutere med. Det er spesielt en kollega på avdelingen min jeg har fått et godt forhold til, og dette samarbeidet har vært betydningsfullt for min faglige utvikling.

Som utviklingsleder deltar jeg på ledermøter til divisjonen. Dette er givende og gir verdifull innsikt. Jeg mener nøkkelen til utvikling er å sette søkelyset på hva vi er fornøyde med og hvorfor, videre hvordan vi kan bli bedre - dette baserer jeg min rolle som utviklingsleder på.

Tidligere har jeg engasjert meg i RIF (Rådgivende ingeniørers forening) og var styreleder for uRIF Oslo. Her har jeg lært om hvordan bransjen fungerer og samspillet mot aktører vi samarbeider med. Nylig ble jeg valgt inn som ansattrepresentant i Rambøll-styret. Her tas strategiske og økonomiske beslutninger for Rambølls virke og fremtid. Jeg ser frem til første styremøte og er spesielt interessert i å lære mer om hvordan og hvorfor hvilke avgjørelser tas. Jeg tror også at det er nyttig med unge representanter inn i dette styret som kan bidra med nye perspektiver.

Humørgruppa

Humørgruppa arrangerer sosiale og sportslige aktiviteter for og i lag med kollegaer. Ettersom jeg er en sosial og utadvendt person har det vært både riktig og viktig for meg å legge til rette for at vi alle har det bra og har et tilbud som passer til alle!

Gina Marie Qvale