Fredrik Nordahl, sivilingeniør

Ledige stillinger

Fredrik Nordahl

Sivilingeniør

T: +47 993 59 516

Min jobb

Jeg jobber som prosjekterende sivilingeniør ved byggavdelingen i Drammen.

Alltid variasjon

Det beste med jobben er nok at det er jobben jeg har tenkt på siden jeg begynte på ungdomsskolen. En annen god ting er jo at selv om man starter på et nytt byggeprosjekt, så er det ikke likt som det forrige. Man støter som oftest på nye ting man ikke har prøvd seg på. 

En typisk arbeidsdag for meg varierer gjerne i henhold til hvilken fase prosjektet jeg jobber med er kommet til. Tidlig i et prosjekt utfører jeg ofte konstruksjonsanalyser ved bruk av FEM-programmer, eller så beregner jeg og skisser konstruksjonsdetaljer. Senere i prosjektet lager jeg hovedsakelig produksjonstegninger i BIM-programmer basert på beregningene som er gjort tidligere.

Ta til deg lærdom

For å lykkes i dette yrket vil jeg si at evnen til å lære nye ting og benytte seg av disse etterpå, er ekstremt nyttig. Lær av dine egne feil. Lær av andres feil. Lær av entreprenøren som står i byggegropa. Det aller meste av ny lærdom vil gi positive effekter på vei til «mål». Ofte kan en telefon på to minutter spare deg for to timers unødvendig arbeid. Videre vil jeg si at disiplin og nøyaktighet er viktig. Leverer man riktig utført arbeid til rett tid vil man huskes for det, og det kan åpne en del dører senere i livet.

Arbeidsdagen som nyutdannet

Som nyutdannet byggingeniør vil en typisk oppgave gjerne være å prosjektere mindre oppgaver, som en bjelke eller en søyle, og kanskje lage en arbeidstegning. Noen vil få en større oppgave, som f.eks å modellere opp et bygg og utføre en analyse av bygget, slik at man kommer litt inn i bruken av dataprogrammer.
 
Fredrik Nordahl