Selma Bjørge Hoel, Miljørådgiver

Se ledige stillinger

Min jobb

Jeg jobber som miljø- og bærekraftsrådgiver for Rambøll her i Fredrikstad, og har tidligere jobbet på hovedkontoret i Oslo.

Å være miljørådgiver handler om å se det helhetlige i miljøfagene – det å kunne samle vannmiljø, forurenset grunn, materialbruk og klimagassutslipp i et prosjekt, og kunne gi råd og bistå våre kunder med å oppfylle de målene og ambisjonen de har knyttet til miljø og bærekraft, men også finne de beste løsningene for å skape bærekraftige prosjekter.

At Rambøll har en veldig god bærekraftsstrategi, har implementer bærekraft i store deler av organisasjonen, gjør at den satsingen også påvirker vårt arbeid som miljørådgivere. Det er motiverende å se at kundene nå er mer opptatt av bærekraft, at de ønsker å yte og vise at man kan etterleve de miljøambisjonen som samfunnet ønsket. Bærekraft er i vinden og det er vi med på.

Miljøavdelingen i Rambøll Norge er ganske stor, og vi sitter spredt rundt omkring i landet. Likevel jobber vi tett sammen på tvers av de geografiske kontorene, men også med våre kolleger i Norden. Det er mye erfaring og kompetanse over landegrensene som vi både ønsker å få med oss og være en del av. Faglige samlinger i København, som en del av et internasjonalt miljø, er derfor ekstra verdifullt for å få med oss – også for å være tett på den den europeiske miljøsatsingen.

Spennende og innovative prosjekter

I Rambøll har jeg vært med på prosjektet Tangenkaia i Drammen, som er en områdereguleringsplan hvor et tidligere havne- og godsområde skal utvikles fra industri til boliger, aktiviteter og lokal produksjon. Her har bærekraft, både i prosess og strategi i en områdeplan vært sentral ved at vi har bistått prosjektgruppen med å få bærekraft på agendaen, og videre til å bli noe som både er konkretisert og som gir verdi. Det er et litt unikt prosjekt som det har vært utrolig spennende å få være med.

Fredrikstad og området her er i god vekst, og det skjer en del rundt prosjekter, selskaper og industrivirksomhetene som finnes her. I denne utviklingen er Miljø veldig sentrale, og vi kommer ofte inn i riktig tid, og kan hjelpe til med både lokalkunnskap, og kan være til stede i prosjektene.

Å både jobbe med spennende og innovative prosjekter hvor miljøsatsingen er ønsket og etterspurt er viktig for meg. Samtidig er det sosiale aspektet med å møte gode kolleger og ta en kaffeprat med dem på morgenen, noe som gir meg en driv og gjør at jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag.

 

Bli kjent med flere eksperter