Petter Ryen Hagestande, Rådgivende ingeniør Bygg

Se ledige stillinger her

Min jobb

Jeg er byggingeniør i Rambøll og har jobbet her i Fredrikstad siden 2009. Jeg jobber for Bygg, som er det største markedsområdet Rambøll, og jeg jobber mye med konstruksjon og oppgaver som er knyttet til prosjektering av stål og betong.

Arbeidsoppgavene her er varierte, og man får være med i store deler av prosjektet, fra planlegging forprosjekt, skisseprosjekter, kalkylestadiet, innhenting av utarbeidelse av tilbudsunderlag, til å være med i arbeidsprosessen med arbeidstegninger og detaljprosjekt. Ved at vi er en relativ liten geografisk enhet i Rambøll her i landet blir man du ikke sittende med det samme hver dag, men får muligheten til å være med i større deler av prosjektet, og muligheten til å forme det helt fra start.

Et fantastisk arbeidssted

Det at Rambøll har valgt å være til stede i Fredrikstad og andre mindre byer i Norge, gjør at en både ivaretar styrken ved lokal kunnskap med samtidig å være en del av et stort nasjonalt og internasjonalt miljø. Dette innebærer at en kan bli involvert i større nasjonale prosjekter selv om en har kontorplass her i byen.

Fredrikstad er en by i utvikling, både her på Kråkerøy, men også hele byen. Byen har vært, og er i stor vekst. Rett utenfor vinduet her på Kråkerøy har vi Værste-området hvor vi i Rambøll har fått være med fra start av med å forme et nytt bymiljø som skal utvikles med fokus på teknologi, næring og boliger.

Å jobbe på Fredrikstad-kontoret er helt fantastisk! Jeg har vært her i tretten år, og det må vel bety an en trives? Vi har flotte mennesker og kolleger som tar seg tid til hverandre. I tillegg til å dele fag, har vi det moro sammen, og det er stor takhøyde og her hjelper og utvikler man hverandre. Ingen spørsmål er for dumme til å få svar på. Jeg tror det er ganske typisk for hvordan miljøet her er; som ny er det er lett å få hjelp, veiledning og gode råd fra dem som har vært her lenge.

Vi har sosiale arrangement månedlig, og har en årlig tur til Trysil som en ekstra rosin i pølsa for oss her på kontoret.

Et stort pluss er det at vi har fått med oss Henning Larsen, et internasjonalt anerkjent arkitektselskap, også her i Fredrikstad. Det betyr at vi har fått inn kompetanse som både styrker oss, og som kan tiltrekke oss flinke folk og nye spennende prosjekter.


Bli kjent med flere eksperter