Christina Hegge, Prosjektleder Transport

Se ledige stillinger

Min jobb

Jeg jobber som prosjektleder i Rambøll på store samferdselsprosjekter, i en avdeling med kolleger som sitter spredt over hele landet. I Rambøll har jeg jobbet siden 2013 og har hele tiden hatt base her i Fredrikstad. Blant annet har jeg vært med på å bygge kontorlokalene vi sitter i nå. 

Selv om vi har kontor i Fredrikstad, jobber vi også der prosjektene er. Jeg har blant annet jobbet mye andre steder i landet for å følge opp noen av de store nasjonale prosjektene vi er involvert i. Blant annet har jeg jobbet mye med det store fellesprosjektet knyttet til E16 på strekningen Arna-Stanghelle-Voss. Dette er et prosjekt som omfatter både vei og jernbane, hvor vi har hatt med kolleger fra de fleste kontorstedene i Norge, i tillegg til eksperter fra Danmark og Sverige. En ekstra interessant dimensjon som gir andre impulser, er at vi også har samarbeidet med en av våre konkurrenter, Sweco, på dette prosjektet.

Varierte muligheter i Rambøll

Jeg har nylig jobbet 14 måneder i Longyearbyen på Svalbard, hvor vi har et lite kontor med fire medarbeidere. Da Rambøll etterlyste prosjektlederkompetanse til et prosjekt der oppe, var jeg heldig å få muligheten til å prøve det. Svalbard er på de fleste måter annerledes, og det som er fint med å jobbe for Rambøll, er at om en har lyst til å gjøre noe annet finnes det mange muligheter. I tillegg til de lokale, fine mulighetene, er det gode muligheter for å utvikle seg, eller prøve en annen stilling på andre områder i selskapet.

Å jobbe i Rambøll med en strategi som er så tydelig på bærekraft, har endret min arbeidshverdag til det positive. Det er ikke lenger valgfritt å tenke på miljø eller bærekraft i et større perspektiv, men nå er det både en forventning og et krav om å ha med seg dette. I møte med våre kunder skal vi være gode rådgivere på bærekraftsspørsmål. Det at Rambøll tar aktiv stilling til hvilke prosjekter vi skal være med på, og hvordan vi skal bidra til at samfunnet skal oppnå de målene vi er forpliktet til, det er veldig spennende å få være med på og gir en ekstra dimensjon til arbeidet. 

I tillegg er det så hyggelig her hos oss på kontoret. Det sier alle som besøker oss her i Fredrikstad. Her har vi gode kolleger som støtter hverandre og tar vare på hverandre. Det er flinke folk her, og vi har et tverrfaglig miljø hvor du aldri vil sitte alene. Vi har rett og slett veldig hyggelige kolleger, og fine lokaler med en veldig fin beliggenhet som fungerer bra.

 

Bli kjent med flere eksperter