Rom for innovasjon

Ledige stillinger

Nettopp derfor tar vi innovasjon på alvor. Ambisjonen vår er å bli en digital markedsleder i våre bransjer. For å klare dette tester og vurderer vi stadig nye metoder, konsepter og teknologiske muligheter, som kan gi økt verdi og forbedre løsningene våre.

For eksempel bruker vi avanserte 3D-modeller på store prosjekter for å hjelpe kundene å visualisere resultatet. Dette sparer både tid og penger. Vi jobber også for å videreutvikle Grønn BIM for å skape så miljøvennlige bygg som mulig.

Vi jobber også med digitale «tvillinger»; ny teknologi som gjør det mulig å bygge virtuelle kopier av prosjektene våre. Med disse modellene kan man teste ut funksjonalitet og løse problemer før de faktisk oppstår.

Innovasjon er en del av hverdagen vår

En av Rambølls hovedprioriteringer er å utnytte kompetansen til de 15 000 fagekspertene våre på best mulig vis. Derfor har vi lansert et eget innovasjonsprogram, som skal bidra til å sette gode ideer fra medarbeiderne våre ut i live.

At vi ofte jobber i tverrfaglige team bidrar også til en arbeidskultur hvor nye ideer ønskes velkommen. Her har vi mulighet til å lære av og inspirere hverandre, og sammen komme frem til nye løsninger.