Vi er styrt av verdier

Ledige stillinger

I Rambøll er vi opptatt av å jobbe etter høye etiske standarder. Prosjektene og tjenestene vi leverer skal komme både kundene, samfunnet og miljøet til gode. Rambøll er eid av et fond, som innebærer at overskuddet vårt føres tilbake i selskapet heller enn å gå til aksjonærer. 

Vi har hatt fokus på bærekraftig samfunnsutvikling siden oppstarten i 1945. Hos oss er du med på å føre denne arven videre. Vi stoler på at du er bevisst dette ansvaret og at du tar beslutninger du kan være stolt av.