Vi støtter den faglige utviklingen din

Ledige stillinger

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Hos oss får du mulighet til å utvikle deg faglig, og du får delta i team og prosjekter fra dag én. Samtidig får du støtte og hjelp fra kollegene og lederne dine når du trenger det.

Vi har vokst jevnt siden oppstarten i 1945 og får stadig flere spennende oppdrag. Gjennom utfordrende og innovative prosjekter sikres du en langsiktig karriereutvikling.

Lederstøtte

Lederne våre måles på hvor gode de er på å hjelpe deg å prestere. De går gjennom en egen lederopplæring og evalueres jevnlig i den årlige medarbeiderundersøkelsen vår.

Faglig utvikling

En del av strategien vår er at vi skal tilby ulike karriereveier og investere i opplæring og kursing av medarbeiderne våre. Det øker kompetansen din – og den totale kompetansen til selskapet.

Globale muligheter

Når du jobber i Rambøll arbeider du i et globalt selskap, med kolleger fra hele verden. Mange av oss jobber på internasjonale prosjekter og noen får mulighet til å jobbe i utlandet.