Mia Haave

Ledige stillinger

Mia B. Nilssen Haave

Manager

T: +47 980 50 114

Min jobb

 Hva arbeider du med i Rambøll?

Jeg jobber med salg og prosjekter som handler om integrering, inkludering og mangfold. En fellesnevner for prosjektene er at vi innhenter og analyserer innsikt og bidrar med kunnskapen som gjør at våre oppdragsgivere kan ta gode beslutninger. Dette kan handle om å kartlegge en situasjon og behov, evaluere en innsats eller utvikle nye løsninger, gjerne innenfor bestemte policy-områder, som utdanning, fritidstilbud, voksenopplæring, boligsosial politikk, integrering gjennom kvalifisering, arbeid, bosetting, eller lignende. Prosjektene handler ofte om tjenester eller tilbud for sårbare grupper i samfunnet. Å jobbe for gode løsninger for disse gruppene mener jeg er sentralt i arbeidet for sosial bærekraft, som handler om å skape samfunn hvor alle har like muligheter og kan leve et godt liv!

Hvorfor er du stolt av å arbeide i Rambøll? 

Jeg opplever at Rambøll er en arbeidsplass hvor riktige verdier verdsettes og styrer mye av det daglige arbeidet. Med det mener jeg at ansatte og ledere virkelig er opptatt av å forbedre samfunnet med oppdragene vi løser. For meg handler det for eksempel om å få frem viktige stemmer i datagrunnlag og ved å jobbe for utvikling. Jeg er veldig stolt av samarbeidskulturen vår, vi hjelper alltid hverandre når det er behov for faglig eller metodisk sparring, eller hvis man har kapasitetsutfordringer. Arbeidsmiljøet er svært lite preget av spisse albuer.Videre satser vi på unge og nyutdannede, som virkelig får muligheten til å ta ansvar tidlig i karrieren og utvikle seg. Det synes jeg er en styrke.


Jeg er også stolt av mangfoldet i kompetansen til kollegaene mine Rambøll, og hvordan vi sammen skaper helhetlige løsninger som på tvers av fagdisipliner og landegrenser ivaretar både mennesker og fysiske strukturer.

Hvordan påvirker bærekraft deg i det daglige liv?

Når det gjelder det sosiale aspektet av bærekraft, vil jeg si at omtanken for mennesker i vanskelige situasjoner er viktig for meg. Ellers var jeg ivrig på klimakonkurransen i høst!

Hvilke dyr ville du vært?

 Mitt spirit animal er utvilsomt kaniner, de er fredelige, søte, raske og spretne. 😊

Har du et motto?

«Best miljø gir best friidrett» var mottoet til min tidligere friidrettsklubb, Tyrving. Jeg omdøper det til «Best miljø gir best konsulenttjenester»! 

Meet av Bright Mind_Mia Haave