Marion Trøan, avdelingsleder Vann

Ledige stillinger

Marion Engesvold

Divisjonsleder Geo Norge

T: +47 472 34 646

Min jobb

Jeg er avdelingsleder for Vann i Trondheim, og vi jobber både med rene vannprosjekter og tverrfaglige prosjekter, som blant annet klimatilpasningsprosjekter, hvor en rekke av Rambølls øvrige kompetanser spiller en viktig rolle.

Griper mulighetene

Jeg startet med en sommerjobb i Rambøll i 2007 og i dag er jeg avdelingsleder. Rambøll er en arbeidsplass der det er stort rom for å vokse, og hvis man er et «ja»-menneske og griper de mulighetene som byr seg, kan man nå langt.

Noe av det beste med Rambøll for meg er arbeidsmiljøet. Som avdelingsleder legger jeg stor vekt på å opprettholde et arbeidsmiljø med kjempehøy takhøyde, og rom for forskjellighet som gjør at vi sammen er så perfekte. Selv om jobben er jobb, så er det også en sosial arena, og mennesker som trives på jobben gjør den beste jobben også.

(B)renner for drikkevann

Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 og episoder med hull i taket på et fjellanlegg for lagring av drikkevann engasjerer meg så sterkt fordi vi kan rett og slett ikke servere folk forurenset vann. Det å sørge for at nordmenn til enhver tid har rent drikkevann i springen gjør at jeg føler jobben min er særdeles viktig og givende.

På en måte kan jeg si at alt vi jobber med har en betydning for bærekraftmålene. Vi jobber med å sikre trygt drikkevann og miljøsikker håndtering av avløp, inkludert bevaring av næringsstoffer fra slam. Nå har vi fått på plass en egen bærekraftkoordinator, så vi strekker vi oss enda lengre for å tilby grønne prosjekter for våre kunder, og det er motiverende å være en del av at Trondheim blir en grønnere by.

 

Marion Troan vann Trondheim