Magnus Kile Andersen

Ledige stillinger

Magnus Kile Andersen

Utviklingsleder

T: +47 909 36 630

Min jobb

Jeg er sivilingeniør og rådgiver innen vann og avløp, med spesialisering i renseteknikk. Jeg har stilling som teamleder for en liten gruppe på markedsenheten Vann i Rambøll, og er samtidig innovasjonskoordinator i utviklingsnettverket i Vann Norge. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfylt enn å jobbe med vann, både som ressurs for oss mennesker, men også for å ta vare på naturen i form av rensing av avløpsvann. Distribusjon av rent godt drikkevann, og sikker håndtering av avløpsvann er jo helt avgjørende for at både samfunn og natur kan være levedyktige.

De siste årene har jeg for eksempel jobbet med et helt nytt vannbehandlingsanlegg på Stjørdal, som forsyner tusenvis av mennesker med prima drikkevann. Samtidig jobber jeg mye med rensing av avløpsvann, og bistår for eksempel Frøya kommune med en storstilt oppgradering av deres avløpssystem. Det er viktige prosjekter som føles godt jobbe med, fordi de er samfunnsnyttige og tar vare på miljøet.

Unikt fellesskap

Noe av det unike med Rambøll er sammensetningen av mennesker. Vi har et sammensveiset fellesskap med en verdifull overføring av kunnskap fra de erfarne til de nyansatte. Og godt gjennomførte prosjekter mener jeg er et resultat av gode samarbeid der kollegaer stoler på hverandre og strekker seg for hverandre og et felles mål.
Jeg er ikke en person som skrur på en bryter når jeg er jeg på jobb eller når jeg er hjemme – jeg er den samme personen. Sosial omgang er derfor kjempeviktig for meg også på jobb. Jeg har jobbet et par steder tidligere og ingen har vært i nærheten av de tilbudene som Rambøll har med idrettslag, aktiviteter, sosiale arrangementer og konstruktiv jobbkultur.
Stor fleksibilitet

En av verdiene i Rambøll er Empowerment, og det er ikke uten grunn. Det handler om at du som både individ og fagperson kan utføre oppgavene dine uten at noen ser deg over skulderen, og det opplever jeg sterkt i Rambøll. Jeg har en svært fleksibel arbeidstid, og så lenge jeg leverer bra og på tid handler det ikke om når jeg jobber. Jeg skal for eksempel på jakt en uke til høsten, og det er det full forståelse for.
I Rambøll er det en kompetansehevingsstrategi som går på at du kan søke kompetanse for faglig videreutvikling. Hvis du tør å rekke opp hånda og selv tar initiativ får du akkurat de mulighetene du ønsker.

Innenfor teknologiutvikling, BIM og digitalisering har jeg en generell nysgjerrighet på hva fremtiden bringer. Og jeg har vel aldri opplevd å få «nei» hvis jeg har en idé jeg ønsker å undersøke nærmere. Det er ikke alltid det er liv laga, men det er viktig å ha rom til å søke etter forbedringer. Det er slik man til slutt finner frem til det neste store.

Magnus Kile Andersen