Lars Syrstad, avdelingsleder Byutvikling

Ledige stillinger

Lars Syrstad

Avdelingsleder

T: +47 932 43 034

Min jobb

Jeg er avdelingsleder i divisjon Byutvikling. Min avdeling - planavdelingen - har medarbeidere i Oslo, Drammen og Tønsberg. Vi planlegger framtidig utbygging av byer og tettsteder, veier- og baneanlegg.

Faget mitt kalles by- og regionplanlegging og jeg studerte i fem år på det som nå er NMBU.

Viktig å lytte

Det er mange egenskaper som skal til for å være en god leder. Jeg tror særlig det er viktig å kunne lytte på ordentlig. Lytte til medarbeiderne så de kjenner støtte i sin faglige utvikling. Lytte til kundene så de kjenner at vi forstår deres interesser. Det er lett å tro at vi vet løsningen - før vi lytter. Da treffer vi sjelden blink.

Store muligheter

Å være aktivt med på å utvikle framtidens samfunn er svært motiverende. Særlig når vi kan komme tidlig inn og det er mulig å påvirke et prosjekt til å bli bedre. Så blir jeg veldig inspirert av å jobbe med så mange engasjerte og fremoverlente medarbeidere.

Det beste med å jobbe i Rambøll er mulighetene vi har i et stort internasjonalt firma og det enorme tilfang av kompetanse er spennende. Så tenker jeg at vi som medarbeidere i Rambøll har store muligheter til å utfolde oss med vårt engasjement. Innovasjon og egen faglig utvikling kan du få hjelp til hvis du tar initiativ og lener deg litt framover.

Lars Syrstad