Jens Kristian Dyrelund, sivilingeniør

Ledige stillinger

Jens Kristian Dyrelund

Sivilingeniør

T: +47 932 43 755

Min jobb

Jeg er sivilingeniør på avdeling Bru og anlegg i Drammen.

Allsidig og lærerikt

Det er flere ting jeg setter stor pris på ved jobben min. Det første er jobbens allsidighet, altså at jeg får mulighet til å jobbe med oppgaver jeg har lyst til å jobbe med. I løpet av det siste året har jeg blant annet utført dynamiske beregninger med høyhastighetstog, deltatt i faggruppen for jordskjelvsberegninger og samarbeidet med kolleger internasjonalt.

Etter at jeg begynte hos Rambøll føler jeg at jeg er blitt utdannet som bruingeniør. Min første avdelingsleder sa kort fortalt: «Du kan i prinsippet «ingenting» når du starter her». Med det mente han at jeg kan det som alle andre nyutdannede bygningsingeniører kan. Som bruingeniør er det mye regelverk å sette seg inn i og mange utfordrende større beregninger. Her må man ofte lese seg opp i håndbøker og eurokoder og gjøre seg kjent med ny programvare.

Engasjerte kolleger

Jeg føler det er et stort engasjement og fokus på løsning av oppgavene. Vi diskuterer ofte løsninger eller konfererer med hverandre, og man får fort en følelse av at man ikke er alene om oppgaven. Kollegene mine har mye overskudd til å bistå når det gjelder, og jeg håper og tilstreber å kunne gjøre det samme for dem. 

Samtidig er Rambøll et sosialt sted å jobbe. Ukentlig er det idrettsgrupper som for eksempel innebandy, løpetrening og orientering som gir mulighet til å bli kjent med kolleger. Gjennom året er det flere ulike sosiale og tradisjonsrike aktiviteter, blant annet vandretur, julebord og sommerfest.

Lokal tilstedeværelse

Siden Rambøll har sterk lokal tilstedeværelse mange steder i landet er det gode muligheter for å bli i samme jobb selv om man flytter. En av mine kolleger flyttet tilbake til hjembyen sin, men har fortsatt med å jobbe i avdelingen min via videomøter. Jeg bruker også et kontor nærmere hjemmet mitt når jeg har bruk for det. I tillegg har Rambøll kontorer i hele Norden, England og India med flere, og Rambøll oppfordrer til å bli utstasjonert til et annet kontor. Slike utvekslinger styrker både medarbeidernes kompetanse, Rambølls nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene.

Jens Kristian Dyrelund