Eirik Storaas Kristoffersersen, BIM Lead for Samferdsel & byutvikling

Ledige stillinger

Eirik Kristoffersen

Team Leader, Offshore Pipelines

T: +47 482 32 107

Min jobb

Jobben min går kort fortalt ut på å være en pådriver for digitalisering i Rambøll. Seksjonen min ble opprettet for å være en støtte for økt digitalisering i prosjektgjennomføring, og det gjør vi ved å jobbe i tverrfaglige ulike prosjekter som for eksempel BIM-koordinator og BIM-manager, men også ved å lede og delta i intern utvikling.

Pådriver for innovasjon

Det jeg synes er så bra i Rambøll er at det er så mange utrolig smarte og digitale kolleger, og at vi har en konsernledelse som har bestemt at digitalisering skal være helt på toppen av agendaen. Jeg opplever at Rambøll er et selskap med veldig muligheter fordi det er et selskap som lytter. Ingen i selskapet er negative til digitalisering, men det kan være et kompetansegap hos noen. Dermed får jeg utfordret meg selv på mine pedagogiske evner når jeg kommer med konstruktive forslag til hvordan vi skal utvikle oss så alle henger med.

Er du som meg opptatt av digitalisering fordi du ser potensialet for forbedring og effektivisering, er det en innovasjons infrastruktur i Rambøll som jeg tror kan måle seg med de beste i klassen globalt. BIM og digitalisering representerer enorme muligheter for økt produktivitet, men man må bruke teknologien fornuftig, det er viktig. Vi må oppdatere våre prosesser fortløpende for å få fullt utbytte av ny teknologi. Og så vil konkurransemennesket i meg at vi skal være i teten og lede an i digitalisering for å gjøre oss rådgivere enda mer verdiskapende.

Med jobben i Rambøll opplever jeg at jeg bidrar til å gjøre Rambøll ledende på verdiskapning i et bærekraftig perspektiv for samfunnet. For det er åpenbart at gjennom økt produktivitet i form av automatiserte arbeidsprosesser, kan vi lage mer bærekraftige løsninger for kundene.

Eirik Storaas Kristoffersersen, BIM Lead for Samferdsel & byutvikling