Min jobb

Hei Axel! Hva var det som gjorde at du ville begynne i Rambøll?

 - Rambøll er et flerfaglig og stort selskap som skiller seg ut ved å ha et fundament av etiske verdier. Det betyr mye for meg. Vi som jobber med bygg og arkitektur har jo en stor påvirkningskraft.
Den negative klimaeffekten fra byggenæringen er enorm og kan kun snus gjennom handling. Og her er Rambøll i en handlingsposisjon!

Dessuten har Rambøll noen fantastisk dyktige arkitekter. Vi er faktisk Norge og Nordens største arkitektmiljø.

Du er opptatt av bærekraft. Hva er det viktigste vi i bransjen kan gjøre for å bli bedre på dette?

 - Vi må bygge mindre, mer bevisst, og bruke eksisterende bygningsmasse på nye måter. Dette er viktig ikke bare med tanke på miljø og CO2-utslipp; eldre bygg har ofte en sosial, kulturell og estetisk verdi som ikke kan gjenskapes. Vi må ta vare på dem og justere dem til vår tids behov og bruk.

Samtidig må vi som samfunnsrådgivere gi råd og svar til kundene også utover spørsmålene de stiller oss. Vår leveranse bør ikke slutte ved overleveringen av et bygg - hvert bygg og hvert område vi leverer er et laboratorium som viser oss hva vi kan gjøre enda bedre neste gang.

Hva er det mest spennende prosjektet du jobber med akkurat nå?

- Som divisjonsleder er jeg involvert i mange prosjekter på et overordnet nivå, så jeg vil si det prosjektet jeg til enhver tid jobber med, er det mest interessante!

Hva ved jobben din inspirerer deg mest?

 - Det fabelaktige globale kunnskapsmiljøet vi er en del av. Vi har så mange dedikerte og dyktige kollegaer. Vi har folk på det aller høyeste nivået innen alle disipliner. Det inspirerer meg voldsomt!

Jeg ønsker også bidra til å øke bransjens forståelse for arkitektenes verdiskapning tidlig i prosjektene – helhetsvurderingene vi kommer med. Både lønnsomheten, kvalitetene og utfordringene i et prosjekt får en retning i starten, og våre fag setter premissene, ikke bare for egne prosesser men også for søsterfagene våre innen bygg, grunn og miljø.