Bærekraft som business

Ledige stillinger

Et ansvarlig selskap

Grunnleggerne våre hadde høye etiske standarder. De var klare på at en god bedrift må oppføre seg bra mot både egne ansatte, kundene og samfunnet for øvrig. Denne filosofien er fortsatt en viktig del av grunnmuren vi står på i dag.

Rambølls ambisjon er å bli en foregangsbedrift innen bærekraft. For å nå dette målet har vi laget en egen strategi som skal bidra til å ta oss i riktig retning.

Les mer om bærekraftstrategien vår her.

Green planet

Løsninger

Vi ønsker å legge til rette for bærekraftig innovasjon i alle prosjektene våre. For å skape løsninger som er bærekraftige både økonomisk, sosialt og miljømessig kombinerer vi teknisk ekspertise med nytenkning.

Her ser du eksempler på hvordan vi jobber.
 

Vi viser vei

Rambøll har tatt en aktiv rolle i å fremme bærekraftige løsninger i samfunnet. Blant annet har vi tilknytning til flere globale tiltak, som frivillige organisasjoner og FNs toppledermøte. Mange av medarbeiderne våre jobber også frivillig i foreninger og lokale initiativer.

Her kan du lese mer om hvordan vi fremmer en bærekraftig agenda.