Ingenuity talks: Fra søppel til energi

I en verden med befolkningsvekst og økt forbruk blir det stadig viktigere å bruke ressursene våre på best mulig vis. Det betyr å redusere søppelmengden, sørge for god resirkulering og bruke husholdningsavfall til å skape effektiv og ren energi. Hør på Rambølls podcast Ingenuity Talks om ideene som kan løse globale utfordringer.

image Hør podcasten her
Vindmøller
Vår tilnærming
Redusering av energikostnader

Vi legger et sterkt fokus på å forbedre ytelsen og redusere kostnadene i alle faser av prosjektene våre, fra kapital til drift- og vedlikeholdskostnader.

Les mer om vår tilnærming i denne brosjyren
Ansvarlig og helhetlig tilnærming

Vi baserer våre tjenester på integritet, dyp faglig innsikt og uavhengighet fra tredjepartsleverandører. Vi blir ledet av våre høye etiske standarder.

Les mer om vårt fokus på etisk forretningsdrift

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites