Varsler

Rambøll har et godt rykte som vi ønsker å opprettholde og beskytte, og vi er opptatt av å opptre ordentlig og ansvarlig i alle våre forretningsforpliktelser. Hvert signal som gjør oss oppmerksom på uregelmessigheter er viktig fordi det hjelper oss å forhindre økonomiske tap, og hendelser som kan skade vårt omdømme.

Christine Jøker Lohmann

Group Compliance Manager
T: +45 51 61 15 88

Rambølls varslingstjeneste gjør det mulig for ansatte, så vel som kunder og andre eksterne kontakter, å melde fra om de opplever eller møter noe i vår virksomhet som er i strid med Rambølls grunnleggende verdier og forpliktelser. Den inkluderer alt fra rene politiske spørsmål, til arbeidsflyt og mulige brudd på loven.

Ingen ansatte vil bli straffet, diskriminert eller utsatt for disiplinære tiltak for å rapportere en hendelse eller mistenkt brudd som er basert på sunn fornuft eller utført i god tro.

Hva kan rapporteres?

Alt som vurderes å ha alvorlige konsekvenser skal meldes, f.eks. hendelsers som er i strid med selskapets grunnleggende verdier, lovbrudd, svindel eller hendelser som indikerer ulovlig oppførsel eller risikerer å skade Rambøll eller våre ansatte.

Funksjonen bør ikke brukes hvis saken din gjelder virksomhetshenvendelser, jobbsøknader eller er av mer generell karakter. Kontakt i stedet den relevante forretningsenheten eller våre karrieresider for ytterligere informasjon.

Har du spørsmål angående ansettelsesvilkår eller spørsmål på den lokale arbeidsplassen, f.eks. konflikter med kolleger og ledere, disiplinære tiltak, lønnsutbetalinger eller goder, må de løses lokalt med mindre problemet er ekstremt alvorlig eller ikke kan rapporteres via eksisterende kanaler i organisasjonen.

Varslertjenesten må ikke brukes til å komme med falske anklager mot noen eller for å rapportere bevisst feilaktig informasjon.

Hemmelighold

Alle rapporter som mottas via varslertjenesten er anonyme og omfattet av konfidensialitet med mindre du uttrykkelig ber om noe annet – en registrert rapport kan ikke spores tilbake til deg. Vi vil imidlertid at du skal inkludere så mye informasjon som mulig for å lette undersøkelsen og gjøre deg kjent, forutsatt at du føler deg komfortabel med det.

Rambøll forsikrer at alt som blir rapportert vil bli tatt på største alvor og håndtert på riktig måte. Rapportene går kun til Group Compliance Function og et uavhengig eksternt organ.

Åpne en sikker e-postboks

Når du sender inn rapporten, kan du velge å åpne en sikker e-postboks som lar oss kontakte deg med spørsmål og bekymringer som kan hjelpe oss med å undersøke saken din.Du bestemmer selv om du vil være anonym eller oppgi navnet ditt. All kommunikasjon via den sikre e-postboksen er sikker og konfidensiell.Vi ser gjerne at du oppretter en e-postboks, selv om du gjør det anonymt, da vi kan trenge tilleggsinformasjon fra deg for å fullføre saken. Via e-postboksen vil det være mulig for oss å kontakte deg og gi beskjed når saken er avsluttet.

Når du oppretter en e-postboks, får du et saksnummer og blir bedt om å skrive inn et passord. Du vil bruke saksnummer og passord for å logge inn og se om du har fått spørsmål.

Det er også mulig å legge til mer informasjon om din sak via e-postkassen.
Merk at e-postboksen er knyttet til den anmeldte saken. Det betyr at den legges ned når saken er etterforsket og saken avsluttes. Du vil da ikke lenger ha mulighet til å logge inn.

Gå til varslingstjenesten

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites