Kontakt Rambøll Vann

Rambøll har en selvstendig forretningsenhet – Rambøll Vann – med 700 dedikerte vannrådgivere. Vi jobber med noen av verdens mest ambisiøse og innovative vannprosjekter, og flere av våre spesialister er førende innen deres felt på verdensplan.

Vi bygger på en sterk nordisk tradisjon for å være på forkant innenfor områder som beskyttelse av vannmiljøet, håndtering av avløpsvann og sikring av rent drikkevann, men de siste årene – og særlig gjennom oppkjøpet av det amerikanske miljøkonsulentfirmaet Environ – har vi også fått solid erfaring med å hjelpe store industribedrifter med blant annet avløpsvann og håndtering av vannforbruk.

Vi dekker stort sett alle rådgivningsområder på både strategisk og operasjonelt nivå. Vi jobber både med rene vannprosjekter og tverrfaglige prosjekter som blant annet klimatilpasningsprosjekter, hvor en rekke av Rambølls øvrige kompetanser spiller en viktig rolle.

Kontakt

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

Rambøll

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites