Kontakt Rambøll Samferdsel

Urbanisering, globalisering og klimaendringer utgjør tre av dagens største globale utfordringer – og de har stor innvirkning på infrastruktur og samferdsel. Behovet for å skape tettere og mer velfungerende bomiljøer innenfor eksisterende bystrøk krever bærekraftige, nyskapende og kostnadseffektive ingeniørløsninger.

Velfungerende samfunn og byer er avhengige av gode samferdselsløsninger. I Rambøll tilbyr vi alle relevante tjenester innen samferdsel, som prosjektutvikling, design, fullføring og vedlikehold, fra administrative konsulenttjenester, forprosjekter, design og byggeledelse til evalueringer og ressursforvaltning. Vi bruker naturligvis vår miljøekspertise for alle disse tjenestene.

Kontakt

Per Olav Laukli

Divisjonsleder samferdsel og kontoransvarlig
T: +47 906 71 102

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites