Anne Helene Arild

Head of Department, Project Management, Norway

T: 977 32 648

Anne Helene er leder for Projekttjenester i Rambøll Olje & Gass i Oslo. Hun har bakgrunn som sivilingeniør i ingeniørfag og en MBA i Business Administration.


Leder et tverr-organisatorisk team for prosjekttjenester

I begynnelsen av 2013, ble Anne Helene Arild leder for en av Rambølls avdelinger for prosjekttjenester. Avdelingen inkluderer vekt- og kostnadsestimering, vektovervåking, risikostyring, planlegging og dokumentkontroll. De 12 ansatte i Anne Helenes avdeling arbeider på tvers i Rambøll Olje & Gass' kontorene i Norge og Danmark, og er involvert i et stort antall prosjekter.

En ambisjon om å vokse

Prosjektene spenner fra tidlige studier for nye offshoreplattformer til avvikling av eldre anlegg i Nordsjøen. Ambisjonen er at avdelingen skal vokser videre.

"Vi har et mangfoldig team med høyt erfarne senior vekt- og kostnadsspesialister, og yngre ingeniører med gode analytiske ferdigheter. Det er en veldig spennende prosess å bygge opp denne tverr-organisatoriske tjenesteavdelingen og se hvordan det utvikler seg dag for dag", sier Anne Helene.

Medarbeidernes utvikling fra prosjekt til prosjekt

Anne Helene har jobbet med ledelse i flere år. I Rambøll har hun ansvaret for avdelingens tverr-organisatoriske prosjekter og fra tid til annen får hun også muligheten til å engasjere seg i konkrete prosjekter.

"Jeg liker at jeg kan kombinere min tekniske bakgrunn og kommersielle forståelse, og fortsatt være en del av noen av de mer komplekse prosjekter. I øyeblikket er jeg involvert i et stort olje og gass-utviklingsprosjekt kalt "Martin Linge", hvor jeg er ansvarlig for prosjektkontrollen. Det praktiske gir meg god innsikt i hvordan hver ansatt utvikler seg i jobben og får nye kvalifikasjoner fra prosjekt til prosjekt. Jeg synes det er veldig givende å være en del av fagkompetansens utvikling ", sier Anne Helene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites