Kontakt Rambøll Miljø

Rambøll er verdens åttende største aktør innen miljørådgivning, og våre eksperter er blant landets fremste fagpersoner på området. Vi har lang og omfattende erfaring innen alle typer miljørådgivning, fra konsekvensutredninger av ulike inngrep og planlagte tiltak, og undersøkelser, analyser og overvåking av luft, vann og jord, til miljøsertifiseringer, livsløpvurderinger og håndtering av forurensede masser.

Som samfunnsrådgiver bringer vi miljø og bærekraft inn i alt vi gjør. Vi jobber tett med våre kolleger innenfor andre fagfelt. Sammen bidrar vi til grønnere byfornyelser, mer miljøvennlige og sunne transportløsninger, miljøvennlig forretningsdrift, og mindre ressurskrevende bygg. Generelt bidrar vi med å gjøre det enklere for oss og våre kunder å redusere de negative miljøavtrykk og ikke minst å øke det positive miljøavtrykket.

Vi tilbyr blant annet miljøledelse, miljøundersøkelser, risikovurderinger, tiltaksvurderinger, klimavurderinger, miljøoppfølging i byggeprosjekter, myndighetskontakt, klimagassberegninger, utarbeidelse av tiltaksplaner for opprydding i forurenset grunn, livsløpsvurderinger, miljøsertifisering av virksomheter og flere andre spesialtjenester.

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Rambøll

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites