Administrasjon

Nedenfor finner du kontaktinfo til Administrasjonen hos Rambøll Management Consulting.
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Elisabeth Scheel Zayed

Adm. ansvarlig
T: +47 928 14 461

Rambøll Management Consulting

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites