Kontakt Rambøll Management Consulting

Med rundt 500 medarbeidere er Rambøll Management Consulting et av de største konsulenthusene i Norden. Vi er en betrodd partner for privat sektor, og har en sterk posisjon i utviklingen av offentlig sektor.

I Rambøll Management Consulting arbeider vi med tre dimensjoner som ofte henger sammen: Evaluering og analyser som sikter på bedre politikk på samfunnsnivå, prosessoptimalisering, strategi- og forretningsutvikling på organisasjonsnivå eller ledelse, kultur og trening på individuelt eller gruppenivå.

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Rambøll Management Consulting

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
T: 22 51 80 00

Bli kjent med våre medarbeidere:

Møt medarbeiderne i
Sustainable Society Transformation

Møt medarbeiderne i
Stakeholder Intelligence

Møt medarbeiderne i
Administrasjon

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites