Trondheim

Vårt kontor i Trondheim tilbyr et komplett tjenestespekter innen byggeteknikk, spesialfag som brann, bygningsfysikk, akustikk og brannteknikk, arkitektur og landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikkteknikk, konsekvensutredning, infrastruktur og transport, prosjektledelse, energi og klima, natur og miljø, ingeniørgeologi og geoteknikk, VVS-teknikk og elektroteknikk, industri og informatikk.

 

Kontaktpersoner

AVDELINGER
Spesialfag Bygg: Dag Denstad, dag.denstad@ramboll.no  
Byggeteknikk: Knut-Erik Østerlie Sivertsen, knut.sivertsen@ramboll.no  
Grunnboring og laboratorium: Bjørnar Kristiansen, bjornar.kristiansen@ramboll.no  
Miljøteknikk og naturmiljø: Ida Fines, ida.fines@ramboll.no 
Ingeniørgeologi: Tor Harald Hanssen, tor.harald.hanssen@ramboll.no 
Geoteknikk: Inger J. Søreide, inger.soereide@ramboll.no@ramboll.no  
Areal og samferdsel: Monica Buran, monica.buran@ramboll.no  
Arkitektur og landskap: Kari Hovin Kjølle, kari.hovin.kjolle@ramboll.no 
Elektro og IKT: Lasse Zahl-Johansen, lasse.zahl-johansen@ramboll.no  
Prosjektledelse: Hans Olav Endal, hans-olav.endal@ramboll.no 
Urban Water and Treatment: Marion Trøan, marion.troan@ramboll.no  
Forretningsutvikling og logistikk: John Kenneth Selven, john.k.selven@ramboll.no
VVS:
 Lasse Zahl-Johansen, lasse.zahl-johansen@ramboll.no

Bjørn Terje Pettersen

Bjørn Terje Pettersen

Spearhead Director, Hospitals, Norway
T: 932 43 109

Rambøll

Besøksadresse: Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Postadresse: Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim
T: 73 84 10 00
W:

Her finner du oss

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider