Tønsberg

KONTAKT
Areal og eiendomsjus: Mikal Storhaug, M 905 905 60, mikal.storhaug@ramboll.no   
Bygg:
Simon Hugo Haugen, M 906 70 424, simon.hugo.haugen@ramboll.no  
Elektro og IKT:
Glenn Knive, M 975 12 878, glenn.knive@ramboll.no
Geo:
Trude Ørbech, M 975 66 093, trude.orbech@ramboll.no
Plan og arkitektur:
Sigrun Dalen Ganz, M 908 54 868, sigrun.ganz@ramboll.no
Prosjektledelse:
Nils-Jørgen Danielsen, M 91303108, nils.jorgen.danielsen@ramboll.no
Prosjektledelse transport:
Marianne Aase, M 488 90 978, marianne.aase@ramboll.no  
Rail:
Kristin Fleisje, M 930 09 348, kristin.fleisje@ramboll.no  
Transportplanlegging:
Bjørnar Kristiansen, M 901 79 259, bjornar.kristiansen@ramboll.no  
Vann:
Atle Gulbrandsen, M 930 77 833, atle.gulbrandsen@ramboll.no
Veg sør/øst seksjon Tønsberg:
Anette Werkland, M 916 56 274, anette.werkland@ramboll.no  

Kontakt

Anette Werkland

Anette Werkland

Seksjonsleder Vei, Kontoransvarlig
T: +47 916 56 274
Jon Rødsætre

Jon Rødsætre

Markedssjef Bygg og arkitektur Øst
T: 954 94 412

Rambøll

Fjordgaten 15
3125 Tønsberg
T: 22 51 80 00
W:

Her finner du oss

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites