Svalbard

Vårt kontor i Longyearbyen er underlagt vårt regionskontor i Trondheim og kan dermed tilby et komplett tjenestespekter innen bygg, arkitektur og landskapsarkitektur, infrastruktur og transport, energi og klima, natur og miljø, ingeniørgeologi og geoteknikk, industri og informatikk.

Kontoret i Longyearbyen har spesiell kompetanse innen generell geoteknikk, fundamentering på permafrost, snøskred og drivsnø.

 

Rambøll 

Vei 610-4
Postboks 832
N-9171 Longyearbyen

M: 913 36 222 


Her finner du oss

Kontakt

Geo og miljø: sivilingeniør Marit Bratland Pedersen, marit.b.pedersen@ramboll.no

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider